מספר טלפון


8682034 - 050 לימור מסיקה
8682060 - 050 בנימין ארנביוב
8682087 - 050 משה יעקב
8682099 - 050 עובד תומר
8682113 - 050 אנדרי רודנקו
8682149 - 050 יצחק דנטס
8682325 - 050 פאיז אלחמור
8682434 - 050 מיקי יניב
8682507 - 050 צביה לוצוב
8682585 - 050 עדנאן קמוע
8682595 - 050 כוכבה רובין
8682799 - 050 ממרוד שגית
8682870 - 050 עבד אלכרים כבדא
8682871 - 050 עבד אלכרים כבדא
8682872 - 050 סרגיי בטוחוב
8682873 - 050 סרגיי בטוחוב
8682910 - 050 ראאפת אחמד כבהה
8682911 - 050 ראאפת אחמד כבהה
8682933 - 050 אבראהים וילי
8682936 - 050 יוסף ו או מריה סוח
8682940 - 050 אמה לבייב
8682941 - 050 אמה לבייב
8682983 - 050 רודינה מלחם
8682984 - 050 רודינה מלחם
8682985 - 050 אמיר יונתן
8682988 - 050 משה ליפה
8682995 - 050 אמינה מחמיד
8682998 - 050 מיטל אזולאי