מספר טלפון


2149146 - 077 אלון מאיר
2149149 - 077 עמותת באר העולם יוסף אפשטיין
2149156 - 077 שטרן ולדימיר
2149166 - 077 פסט סיגל
2149167 - 077 פסט סיגל
2149213 - 077 פריינטי גיא ואלינור
2149278 - 077 שפירא ילנה
2149291 - 077 שמעוני גבי
2149339 - 077 סימה נתן
2149421 - 077 קיי ראסל
2149492 - 077 אילנה סובקו
2149499 - 077 אופיר סבג
2149641 - 077 קרת מוטי
2149919 - 077 תם משה
2149949 - 077 עזרא חן
2149958 - 077 עסיף אליהו וחנה
2149960 - 077 רוצוב ז'אנה