מספר טלפון


4111001 - 077 פאני בן חמו
4111004 - 077 סידי אורית
4111011 - 077 מילרוד יוליה
4111022 - 077 רחמים דינה
4111100 - 077 שרביט אורית ומשה
4111101 - 077 מוטי אוחיון
4111104 - 077 יונה דוד
*411111 - 077
4111121 - 077 נוי מרים
4111122 - 077 גולדין דניס
4111124 - 077 תוהמי ויויאן
4111140 - 077 חייטוב דני
4111144 - 077 בר-אל עוד אווה
4111150 - 077 בודק אברהם
4111188 - 077 סלמן ישי