מספר טלפון


4113001 - 077 נחמיאס ציון
4113011 - 077 ברדה טלי
4113020 - 077 רוזנהק אירס
4113031 - 077 בית תמחוי קוסטה ביטון
4113040 - 077 קרקונזה פוני דניאל
4113060 - 077 ברנשטיין חיים
4113062 - 077 כץ וירג'יניה
4113090 - 077 איב אלון
4113101 - 077 רגב ענת
*411311 - 077
4113121 - 077 צ'זנה טלי
4113183 - 077 אפשטיין מיכאל
4113322 - 077 ליבוביץ צביקה
4113334 - 077 מימון יוסי
4113411 - 077 מושינסקי דרור
4113688 - 077 שלום חן נטלי
4113733 - 077 קנדיס מרדכי