מספר טלפון


4119001 - 077 א נ חשמל ותקשורת
4119002 - 077 פינה בנוף
4119101 - 077 גוטמן בטי
*411911 - 077
4119200 - 077 מקסים
4119255 - 077 בק קטרינה
4119411 - 077 הלל קרן
4119481 - 077 זייציק שלומית
4119700 - 077 מימון סיגלית
4119900 - 077 ורצמן אור
4119909 - 077 כוכבי יוכבד
4119919 - 077 ליטוב גיל
4119922 - 077 גידה רחמים
4119955 - 077 גטה אסתר