מספר טלפון


4177001 - 077 ראובן איריס
4177003 - 077 עשור משה
4177005 - 077 פיסטוצקי ניסים
4177007 - 077 בן-עמי דינה
4177010 - 077 לרנר לוי משה וצילה
4177011 - 077 גבאי ברכה
4177014 - 077 לרנר מנחם
4177020 - 077 תורת מנחם אמנון פרידמן
4177040 - 077 קיניץ שנאור
4177070 - 077 בלשה ארז
4177077 - 077 דוד נפתלי
4177080 - 077 גפני עטר
4177090 - 077 מאירי חנה
4177140 - 077 רייס אתי
4177176 - 077 מלמוד ובניו
4177177 - 077 מלמוד ובניו
4177178 - 077 מלמוד ובניו
4177411 - 077 אלפסי שי ומור
4177417 - 077 לנקרי יהודה
4177477 - 077 שאזו יוסף מסעדת רבע לשבע
4177480 - 077 אוסטרוברוד אילן
*417770 - 077
4177710 - 077 הכהן איתמר
4177711 - 077 פרנק ארקדי
4177712 - 077 בן שמואל אילן
4177713 - 077 וולפוביץ חוה
4177718 - 077 רבי ישראל ובת שבע
4177721 - 077 משולם גבאי
4177724 - 077 כחלון ציונה
4177727 - 077 פלשטיין אריה
4177730 - 077 פנקי פיש
4177733 - 077 עטייה רינה
4177737 - 077 פנחסי דודו
4177741 - 077 ראול שאול
4177742 - 077 הרצוג דב
4177743 - 077 גוטמן מיכאל
4177755 - 077 ברעם רוני
4177757 - 077 חוה זיוה
4177761 - 077 קרופקו שולמית
4177766 - 077 עמבר עופר
*417777 - 077
4177780 - 077 ארד גאולה
4177781 - 077 רייכלין מרק
4177786 - 077 פנחס צחי
4177787 - 077 אמוראי אמוץ
4177788 - 077 חזן מזל
4177789 - 077 קיגלמן רבקה
4177790 - 077 וקנין מאיר וגילה
4177799 - 077 שטרמן משה
4177812 - 077 קוסניר ענת
4177977 - 077 לושי אבי