מספר טלפון


4624103 - 077 סימון ישראל
4624211 - 077 גוטליב עדי
4624371 - 077 מלמד דליה ואשר
4624384 - 077 סרקעלם סהלו
4624514 - 077 טליאס מנשה
4624563 - 077 שכר סימה שירי
4624707 - 077 סילם אמיתי ויערה
4624754 - 077 גואטה איציק
4624889 - 077 גכטמן גדעון + בת שבע
4624896 - 077 מיטלמן זולטן
4624904 - 077 בר שביט רחל