מספר טלפון


4648015 - 077 גלס מאיה
4648041 - 077 שקורי חיים
4648070 - 077 בן אבו גולן
4648122 - 077 פרד טרוינסקי
4648158 - 077 מלינסקי שמעון
4648215 - 077 קגלר ראיסה
4648347 - 077 רסין סמיון
4648386 - 077 ליבוביץ בנימין
4648476 - 077 עפרה יעקובוביץ
4648519 - 077 אפשטיין אייזיק
4648530 - 077 חיים אברהם
4648539 - 077 דולמן מריה
4648628 - 077 גרנות אלונה
4648995 - 077 סוקול אמה