מספר טלפון


5177007 - 077 טורקניץ רחל
5177010 - 077 ינקוביץ ישראל
5177015 - 077 שוורץ דמיטרי
5177017 - 077 קוד קלאודיו
5177030 - 077 קרישבסקי חיים ורבקה
5177040 - 077 גולדברג מרים
5177050 - 077 אהרון מאיר
*517707 - 077
5177081 - 077 שאול קרן
5177090 - 077 אודליב שני
5177099 - 077 מעטוף מתתיהו ושרה
5177177 - 077 כביה אתי
5177224 - 077 לוין דורית
5177250 - 077 זיברט אולג
5177511 - 077 משה ברוק
5177512 - 077 משה ברוק
5177513 - 077 משה ברוק
5177514 - 077 משה ברוק
5177516 - 077 הרפז דפני
5177677 - 077 לוגסי מאיר
5177699 - 077 אקו
5177700 - 077 קו עיתונות דתית
5177751 - 077 יעקב עמיעד ועליזה רז
*517777 - 077
5177862 - 077 מרגלית אורית
5177956 - 077 שמשון זוהר