מספר טלפון


5184012 - 077 כהן מנשה
5184065 - 077 פרוחט ביין אלהאונורה
5184118 - 077 מלכה רוחמה
5184199 - 077 משה טטרו
5184200 - 077 אלפסי מרים
5184241 - 077 לוי ירדנה
5184244 - 077 פסטה ובר סלטים
5184336 - 077 אסף שליטא
5184359 - 077 קופר פנינה
5184378 - 077 מושקוביץ חגית
5184437 - 077 קרמי בנימין
5184520 - 077 כהן לויטל
5184542 - 077 שמחייב יפה
5184640 - 077 פיצה קיד
5184954 - 077 פארי עמי