מספר טלפון


9111103 - 077 פרי מיכאל
9111113 - 077 יוסי ברנשטיין
9111119 - 077 אנטוניר אורן
9111211 - 077 רוזנטולר משה
*911129 - 077
9111310 - 077 סוד היין
9111977 - 077 סובול אבירם