מספר טלפון


9139015 - 077 פת אלי
9139030 - 077 בנימין אופיר
9139033 - 077 שמח רות
9139081 - 077 דוד תמיר
9139109 - 077 אופירה ריטרבנד
9139110 - 077 הרדיה אייל עינת
9139113 - 077 דדון רותי
9139118 - 077 יאיר שמריהו
9139119 - 077 עובדיה רחל
*913912 - 077
*913913 - 077
*913914 - 077
9139191 - 077 ליאור מיכל
9139223 - 077 קקון מרגלית
9139240 - 077 גרשקוביץ' מאשה
9139303 - 077 דוד אביבה
9139393 - 077 פלדמן מרק
9139434 - 077 דוידוביץ יהודית
9139494 - 077 אלי אורן
9139500 - 077 בינשטוק מרים
9139599 - 077 תיווך אשד
9139733 - 077 קריחלי נטאלי
9139746 - 077 אברמוב זוהר
9139845 - 077 קריחלי יעקוב
9139909 - 077 קופולוביץ רגינה
9139933 - 077 מזור איתי
9139947 - 077 אוחונוב שלום
9139993 - 077 אפרת דרוקר
9139994 - 077 אלחיר מסעדת