מספר טלפון


2060029 - 08 מחמד מחמוד עבדאללה אבו חמדה
2060036 - 08 כפא מחמד מחמד אלדנף
2060042 - 08 סלימאן מוסא אסעד סרדאח
2060045 - 08 חסן עוץ' חסין עבד אלוהאב
2060053 - 08 פאיז ראיק חמיד אלמצרי
2060056 - 08 מאהר עבד ח'ליל אלג'בור
2060063 - 08 אחמד האשם מחמד שבלאק
2060088 - 08 סמירה עבד אחמיד אלמצרי
2060121 - 08 זכריא עלא מחמד אלקצאץ
2060124 - 08 פאיק עבאס מחמוד אלחוראנא
2060173 - 08 נביל מחמד עלי אלקצאץ
2060193 - 08 סלימאן חסין סלימאן מסמח
2060194 - 08 וליד מחמד חסן מסמח
2060197 - 08 באסם מחמד מחמוד אלסקא
2060203 - 08 מקבל זרעא שחדה ברבח'
2060214 - 08 שעבאן ראפת' עארף שראב
2060216 - 08 רשיד חסין אבראהים דאוד
2060217 - 08 אימן נעים סלים ברבח'
2060218 - 08 חסאם אלדין עלי עבדאלח'אלק דחלאן
2060233 - 08 בנך אלארדנ פרע אלת'רח'יץ
2060245 - 08 בשאר חמידאן עטאאללה אלמצרי
2060250 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2060251 - 08 אבראהים דיאב סלים אלמזין
2060252 - 08 אחמד מחמד מחמוד חמאד
2060259 - 08 נצ'אל עלי עלי דחלאן
2060282 - 08 ת'יסיר מחמד יוסף אבו עלבה
2060283 - 08 מחמוד סלימאן אחמד אלפרא
2060287 - 08 מחמוד מחמד אבראהים אלמצרא
2060288 - 08 מאג'ד עבד אלפת'אח חסן ח'צ'ר
2060311 - 08 חרכה אלת'חריר אלוטני אלפלסטיני פת'ח
2060313 - 08 חמזה מחמד חסן עדואן
2060323 - 08 עבלה חאמד אלסיד אלהנדא
2060366 - 08 ראע'ב סאלם ראע'ב אלסקא
2060372 - 08 עמר עלא מוסא דחלאן
2060373 - 08 אבראהים מחמד חסן שאהין
2060383 - 08 פוזיה עסמאן אחמד אלפרא
2060388 - 08 אסאמה מחמד צלאח בארוד
2060389 - 08 אשרף ע'אלב מצבאח אבו ח'צ'רה
2060393 - 08 אנור סלים אסמאעיל אהליל
2060399 - 08 אלמדיריה אלעאמה ללשרטה בח'אניונס
2060404 - 08 איאד עבדאלהאדא מצטפא דחלאן
2060408 - 08 מצטפא אבראהים מצטפא זערב
2060412 - 08 מחמוד חסן מחמד כסאב
2060423 - 08 מחמד עבדאלעזיז חסן אלצאוא
2060427 - 08 אכמל ע'אלב מצבאח אבו ח'צ'רה
2060432 - 08 מחמד סלמאן נצר אלמצרי
2060435 - 08 מחמד עבד אחמד אלפרא
2060442 - 08 יאסר אחמד מחמד אבו ט'אהר
2060451 - 08 נצראללה ג'מיל יוסף אלביוך
2060452 - 08 מאהר מחמוד מחמכד אבומרזוק
2060453 - 08 ח'ירא ע'אנם חמד אלמצרא
2060454 - 08 ג'מילה מחמוד סעיד אלצאלחי
2060455 - 08 מדרסה עמאר בן יאסר אלדניא אלמשת'רכה
*206049 - 08
*206050 - 08
*206052 - 08
*206053 - 08
*206054 - 08
*206056 - 08
*206058 - 08
*206060 - 08
*206062 - 08
*206063 - 08
*206067 - 08
*206071 - 08
*206072 - 08
*206073 - 08
*206074 - 08
*206076 - 08
*206078 - 08
*206079 - 08
*206080 - 08
*206081 - 08
*206082 - 08
*206085 - 08
*206086 - 08
*206087 - 08
*206090 - 08
*206091 - 08
*206096 - 08