מספר טלפון


2068002 - 08 השאם טלעת' מחמד היכל
2068003 - 08 ואאל עבדאלעזיז מחמד עאמר
2068005 - 08 אבראהים מחמד ג'אדאללה ג'אדאללה
2068006 - 08 נבהאן ח'צ'ר נבהאן עבדאלהאדי
*206801 - 08
*206802 - 08
*206803 - 08
*206804 - 08
*206805 - 08
*206806 - 08
*206807 - 08
*206808 - 08
*206809 - 08
*206810 - 08
*206811 - 08
*206812 - 08
*206813 - 08
*206814 - 08
*206815 - 08
*206816 - 08
*206817 - 08
*206818 - 08
2068191 - 08 ג'בר עבד אלרחמן ג'בר עסאפ
2068195 - 08 רבחי מוסא עבד אלע'פאר עאמר
2068198 - 08 זהיר ראת'ב כלח'
2068199 - 08 מחמד אבראהים מחמד אלת'רת'ורי
*206820 - 08
*206821 - 08
*206822 - 08
*206823 - 08
*206824 - 08
*206825 - 08
*206826 - 08
*206827 - 08
*206828 - 08
*206829 - 08
*206830 - 08
*206831 - 08
*206832 - 08
*206833 - 08
*206834 - 08
*206835 - 08
2068360 - 08 אלג'בהה אלדימקראטיה לת'חריר פלסטין
2068363 - 08 מחמד עטא מחמד אללחאם
2068364 - 08 מחמד מחמוד ח'ליל אבו שלולה
2068366 - 08 מחמד יחי מהדי אצרף
2068367 - 08 רמצ'אן עבד אלרחמן רשיד דוחאן
2068369 - 08 מחמד סלימאן נצר אלמצרי
*206837 - 08
*206838 - 08
*206839 - 08
2068401 - 08 צברא מוסא מחמד אבו מצטפא
2068403 - 08 מעין מחמוד מוסי עאשור
2068404 - 08 אסמאעיל עבד אללה מחמד שקורה
2068406 - 08 עאדל מחמד עאדל שעת'
2068407 - 08 ח'אלד צברי עוץ' אלמצרי
2068409 - 08 ת'ליפון עמומי - אלבריד
*206841 - 08
*206842 - 08
*206843 - 08
*206844 - 08
*206845 - 08
*206846 - 08
*206847 - 08
2068481 - 08 יוסף אבראהים סלימאן מקדאד
2068483 - 08 ג'יהאן עבד אלהאדי אחמד אלמזין
2068484 - 08 עדנאן מחמוד מחמד אבו סאלם
2068485 - 08 בדר ג'מעה חסן שאמיה
2068488 - 08 חסני מחמד זראע אלאסטל
2068489 - 08 שעיב עבד רבה נאצר אלעדיני
*206849 - 08
*206850 - 08
2068511 - 08 מחמד ח'אלד אלפרא
2068512 - 08 סאלם סאלם סלאם מחארב
2068514 - 08 סאלם עיד הוישל אבו מחיסן
2068515 - 08 צלאח פאיז סאלם אלח'זנדאר
2068516 - 08 סהאם חסן אבראהים אבו חטב
2068518 - 08 יוסף אבראהים עבד רבה צאלח
2068521 - 08 אבראהים דרויש סלימאן אבו ג'ויעד
2068522 - 08 חסן ופיק אלסיד אחמד
2068523 - 08 יוסף עבד אלקאדר אבראהים דאווד
2068524 - 08 מחמוד רמצ'אן מחמד שביר
2068525 - 08 מדחת' עטא מחמד ואדי
2068527 - 08 עטא עסמאן עבדאללה אלמצרי
*206853 - 08
2068540 - 08 סארה עליאן אבראהים אבו אלריש
2068542 - 08 עטאף עבד אלפת'אח אחמד נצר
2068545 - 08 ריאץ' מחמוד דרויש אלעריאן
2068548 - 08 סאמי מחמד אבראהים אלמצרי
2068549 - 08 מחמד ת'ופיק נאיף שביר
*206855 - 08
*206856 - 08
*206857 - 08
*206858 - 08
*206859 - 08
*206860 - 08
2068612 - 08 סלים שעבאן סאלם שראב
2068614 - 08 אחמד עבדרבה עלי אלאסטל
2068615 - 08 חנאן ע'אלב סעיד אלעסולי
2068616 - 08 זיאד חסין עלי רמצ'אן
2068617 - 08 מחמוד יוסף עבד אללה שהואן
*206862 - 08
*206863 - 08
*206864 - 08
*206865 - 08
*206866 - 08
*206867 - 08
*206868 - 08
*206869 - 08
*206870 - 08
2068710 - 08 נאג'י צאדק כאמל שראב
2068711 - 08 חמאדה מחמד חאמד אלנג'אר
2068714 - 08 עדנאן חסין עבד אלרחמן אלצורי
2068716 - 08 אסאמה כאמל ח'ליל אלענאני
2068717 - 08 ע'אדה מחמד חסין אלשרקאוי
2068719 - 08 טה עבדרבה מוסא אבו מצטפא
*206872 - 08
*206873 - 08
*206874 - 08
*206875 - 08
*206876 - 08
*206877 - 08
*206878 - 08
*206879 - 08
*206880 - 08
*206881 - 08
*206882 - 08
*206883 - 08
*206884 - 08
*206885 - 08
*206886 - 08
*206887 - 08
*206888 - 08
*206889 - 08
*206890 - 08
*206891 - 08
*206892 - 08
*206893 - 08
*206894 - 08
*206895 - 08
*206896 - 08
*206897 - 08
*206898 - 08
*206899 - 08