מספר טלפון


2069059 - 08 אמנה עודה סאלם אבו ג'זר
2069099 - 08 מחמד בכר עבד צקר
2069129 - 08 ראפת' מחמד עבדאללה פיאצ'
2069139 - 08 עדנאן אבראהים מחמד אליאזורי
2069159 - 08 ח'צ'ר מחמד יוסף יעקוב
2069163 - 08 אסמאעיל ח'ליל סלימאן אבו ט'ריפה
2069169 - 08 חסן עלי חסן אלעבד
2069179 - 08 אחמד חלמי עבדאלקאדר שראב
2069199 - 08 נאהץ' קאסם יוסף עבדאלע'פור
2069209 - 08 עזו מחמד מחמוד אלזינאת'י
2069289 - 08 סעיד מצטפא ג'עפר אבו עודה
2069299 - 08 סלאם עבדאללה מחמוד עאשור
2069319 - 08 צידליה עבאד אלרחמן - אנור מוסא ג'אדאללה
2069339 - 08 מחמוד מסלם סלימאן אבוסעאדה
2069359 - 08 חסאם צאלח מחמוד אבו סלטאן
2069369 - 08 רוידה חסני מחמד אלעת'אל
2069389 - 08 מחמד פת'חי חסן עבדאלע'פור
2069399 - 08 ח'ליל מרואן ח'ליל אלאע'א
2069409 - 08 בהאה אלדין פצ'ל אחמד חנידק
2069419 - 08 עלי סעיד עלי אלנג'אר
2069429 - 08 עלי מחמד חמדאן אבו נמר
2069459 - 08 כמאל עבד עבדאלסלאם עאשור
2069469 - 08 מחמד סאלם סלמאן אבו זהרי
2069479 - 08 צאלח אחמד חמדאן אבו זהרי
2069489 - 08 נצ'אל רבאח סלמאן ברבח'
2069499 - 08 אחמד מחמד אחמד חסנין
2069509 - 08 שרכה טארק אלמג'אידה ושרכאה ללת'ג'ארה אלעאמה ואלנקליאת'
2069519 - 08 צפות' צבחי חסן אלאזער
2069529 - 08 מחמוד אחמד ח'אלד אלאע'א
2069549 - 08 מאהר עלי חסן אבו עאמר
2069569 - 08 מחמד עיסא סאלם עאשור
2069579 - 08 פת'חי עבדאלחמיד מחמד חמדאן
2069599 - 08 דיאב ת'ופיק עבדאלעזיז צאפי
2069629 - 08 עאדל ברכאת' ערפאת' רשואן
2069639 - 08 חלמי מחמוד מחמד עאשור
2069649 - 08 ראאד עבדאלקאדר טה חג'אזי
2069659 - 08 מחמד סאלם חמדאן אלמצרי
2069669 - 08 מחמד עבדאללה חסין מקדאד
2069689 - 08 וצ'אח אחמד בדוי אלאע'א
2069699 - 08 מאססה בעלושה ללת'אמין --ג'האד בעלושה
2069709 - 08 באסל חידר חמדי אלנג'אר
2069719 - 08 אלאת'חאד אלעאם ללמעאקין אלפלסטיניין
2069729 - 08 עודה אסעיד עודה צאפי
2069749 - 08 רפיק עבד אלרחמן מחמד אעלאו
2069799 - 08 איאד נט'אם סעיד אלאע'א
2069809 - 08 נצוח עבד חמדאן שראב
2069819 - 08 עבדאללטיף אבראהים לטפי אלשאער
2069829 - 08 טעמה עלי מחמד אלמצרי
2069839 - 08 מחמד עבדאלרחמן אחמד אלנג'אר
2069849 - 08 אחמד סלמאן אחמד אבו סת'ה
2069869 - 08 שרכה פרח ללאסאס ואלדיכור - - אסעד אלשאמי
*206987 - 08
*206988 - 08
*206989 - 08
*206992 - 08
*206993 - 08
*206994 - 08
*206996 - 08
*206999 - 08