מספר טלפון


*207001 - 08
*207002 - 08
2070030 - 08 מאנס שעיב סלימאן אלפרא
2070033 - 08 מחמד ח'אלד עלי אלפרא
2070038 - 08 נביל ח'ליל לאפי שראב
2070039 - 08 עמר אחמד אסמאעיל סוידאן
2070040 - 08 יוסף נאג'ח עלי אלפרא
2070041 - 08 מחמד חאפט' אחמד אלסקא
2070042 - 08 יחיי עטיה ברכאת' אלפרא
2070043 - 08 צקר אסמאעיל מחמד ענבר
2070049 - 08 סלאמה עבד אלקאדר מחמד אבו שבאב
*207005 - 08
*207006 - 08
*207007 - 08
2070081 - 08 נעים חסן סעיד עבדאלע'פור
2070085 - 08 פח'רי חמאד עבד אלמג'יד אלקדרה
2070088 - 08 פירוז רמצ'אן מחמד אלעצאר
2070089 - 08 מחמד עבד סלים עאבדין
*207009 - 08
*207010 - 08
*207011 - 08
2070120 - 08 אבראהים מחמד חמדאן אלעבאדלה
2070121 - 08 נסים טה מחמוד אלפרא
2070122 - 08 עבד אלחמיד עטיה ברכאת' אלפרא
2070124 - 08 מרזיק אבו מע'יציב
2070125 - 08 שרכה צאלח ויאסין צקר
2070129 - 08 אבראהים ג'מיל אבראהים אלמשני
2070130 - 08 מרואן עבד מחמד אלנמרוטי
2070131 - 08 מחמד עבד רבה עיסא אלצליבי
2070133 - 08 ג'בר ג'ריר מרזוק אבו חביב
2070138 - 08 סלאמה אחמד עבד אללה אלעבאדלה
2070139 - 08 אכרם אחמיד עבד אלכרים אלעבאדלה
*207014 - 08
*207015 - 08
*207016 - 08
2070173 - 08 אחמד מטר אלעבאדלה
2070174 - 08 מחמד מחמוד מחמד אלח'טיב
2070176 - 08 אבראהים זכריא סאלם שביר
2070177 - 08 אחמד פרחאן סלימאן אבו עיד
2070178 - 08 עבד אלרחמן עלי מחמד עבד אללה
*207018 - 08
*207019 - 08
*207020 - 08
*207021 - 08
*207022 - 08
*207023 - 08
*207024 - 08
*207025 - 08
*207026 - 08
*207027 - 08
*207028 - 08
*207029 - 08
*207030 - 08
*207031 - 08
2070321 - 08 ודאד יוסף מוסא פיאצ'
2070322 - 08 ג'אבר מצטפא אלאע'א
2070323 - 08 נביל עבד חמד אלעבאדלה
2070325 - 08 אחמד מחמד מצ'יוף עבד אלע'פור
2070328 - 08 יאסר עוץ' עבד אלהאדי פיאצ'
*207033 - 08
*207034 - 08
*207035 - 08
*207036 - 08
*207037 - 08
*207038 - 08
*207039 - 08
*207040 - 08
2070412 - 08 חלמי יוסף קאסם אלאע'א
2070417 - 08 מחמד אחמד מחמוד אלסקא
2070418 - 08 מחמד עבדאלרחמן מצטפא אלעבאדלה
2070419 - 08 חמדי עלי מחמד אלעבאדלה
*207042 - 08
2070430 - 08 עאטף עבד אללה טה אלפרא
2070431 - 08 נביל עסמאן איוב אלעבאדלה
2070432 - 08 חמת'ו קאסם אלאע'א
2070434 - 08 ת'חסין פצ'ל אללה עבד אלע'פור עבדאלע'פור
2070438 - 08 ואאל חסן חסין צבאח
2070439 - 08 ג'בריל מוסא אחמד פיאצ'
*207044 - 08
2070454 - 08 מאהר מחמוד חסין אלסקא
2070455 - 08 זבידה עלי אלאסטל
2070457 - 08 נצ'אל נעים מחמד אבו לחיה
2070458 - 08 חרב עודה סלמי אבו חליב
2070459 - 08 אחמד עאשור אבראהים עאבדין
*207046 - 08
*207047 - 08
2070480 - 08 עאדל ח'אלד עלי אלפרא
2070481 - 08 עבדרבה סלמאן עודה אבו לחיה
2070482 - 08 סלים סלימאן אלעבאדלה
2070483 - 08 אחמד מצטפא עבדאלרחים אלעבאדלה
2070486 - 08 עאטף מחמד סלים אלדבאס
2070487 - 08 אחמד עבד אלהאדי מחמד סלימאן
*207049 - 08
*207050 - 08
*207051 - 08
*207052 - 08
*207053 - 08
*207054 - 08
*207055 - 08
*207056 - 08
*207057 - 08
*207058 - 08
*207059 - 08
*207060 - 08
*207061 - 08
*207062 - 08
*207063 - 08
*207064 - 08
*207065 - 08
*207066 - 08
*207067 - 08
*207068 - 08
*207069 - 08
*207070 - 08
*207071 - 08
*207072 - 08
*207073 - 08
*207074 - 08
*207075 - 08
*207076 - 08
*207077 - 08
*207078 - 08
*207079 - 08
*207080 - 08
*207081 - 08
*207082 - 08
*207083 - 08
*207085 - 08
*207086 - 08
*207087 - 08
*207088 - 08
*207089 - 08
*207090 - 08
*207091 - 08
*207092 - 08
*207093 - 08
*207094 - 08
*207095 - 08
*207096 - 08
*207098 - 08
*207099 - 08