מספר טלפון


2071001 - 08 סמיר מחמד אמרזיק אלמדני
2071004 - 08 מחמד יוסף מצטפא אלברים
2071005 - 08 סנת'ראל ח'אן יונס -מכת'ב אלפחץ
2071006 - 08 חסין עבדאלעזיז אחמד שת'את'
*207101 - 08
*207102 - 08
*207103 - 08
*207104 - 08
2071050 - 08 סאלם עוץ' סאלם סלות'
2071055 - 08 מדיריה אלשרטה
2071057 - 08 פאאד אמין אלעבד אבו שאב
2071060 - 08 צאלח מוסא חמד אבוחאמד
2071062 - 08 סלימאן סלים אבו רידה
2071063 - 08 מחמוד סלימאן אבואסחק
2071065 - 08 פדאה מחמוד עיד סמחאן
2071067 - 08 ח'אלד אחמד אלעבד אבו שאב
2071069 - 08 מחמוד עטא אבו לבדה
*207107 - 08
*207108 - 08
*207109 - 08
*207110 - 08
2071112 - 08 מחמד מרזוק עליאן אלמדני
2071113 - 08 מחמוד סלימאן אבראהים ברכה
2071114 - 08 סלימאן מחמד סלאמה ברכה
2071115 - 08 אסעד חמדאן חמד אלברים
2071117 - 08 נאג'י מחמד סלימאן אלפג'ם
*207112 - 08
*207113 - 08
*207114 - 08
*207115 - 08
*207116 - 08
*207117 - 08
*207118 - 08
*207119 - 08
2071200 - 08 אלאמן אלוטני אלג'נוביה
2071201 - 08 עיסא סלימאן עלי אלנג'אר
2071202 - 08 ע'אלב אחמד חסין אלקהוג'י
2071204 - 08 צלאח מחמוד עטיה אלרקב
2071205 - 08 מכת'ב מנט'מה אלשביבה אלפת'חאויה אלמנטקה אלשרקיה
2071207 - 08 עבד רבה עבד אלכרים עטוה אלרקב
2071210 - 08 אכרם סלמאן סלמאן אבודקה
2071213 - 08 עבד אלכרים עלי אחמד אלשאמי
2071214 - 08 סלימאן עוץ' אללה עטיה אבו שאב
2071215 - 08 ראפת' סלימאן מחמוד ברכה
2071216 - 08 צלאח אלדין מחמוד טלב אלו אלחצין
*207122 - 08
*207123 - 08
*207124 - 08
*207125 - 08
*207126 - 08
*207127 - 08
*207128 - 08
*207129 - 08
*207130 - 08
*207131 - 08
*207132 - 08
2071330 - 08 אחמד עוץ' אחמד חג'אזי
2071331 - 08 חמדה מצטפי עטיה אבו דקה
2071336 - 08 צברי סלים סלימאן ברכה
*207134 - 08
*207135 - 08
*207136 - 08
*207137 - 08
*207138 - 08
2071391 - 08 עוץ' מחמוד חמדאן אבועליאן
2071393 - 08 אעת'דאל מחמד עבד אלרחמן אלשאמי
2071394 - 08 מחמד חמאד חמדאן אבועליאן
2071395 - 08 ברהם מרזוק ג'דוע אבו חמאד
2071396 - 08 סמיר אחמד חסנין אלברים
2071398 - 08 עבד אלעזיז מחמוד מנצור אבו דקה
*207140 - 08
*207141 - 08
*207142 - 08
*207143 - 08
*207144 - 08
*207145 - 08
*207146 - 08
*207147 - 08
*207148 - 08
2071492 - 08 מג'די מחמוד אסמאעיל אבו חמאד
2071494 - 08 מחמוד עבדאלכרים אבוסמרה
2071495 - 08 צאלח מחמד סלימאן אלקרא
2071496 - 08 סלימאן מחמד סלימאן אלקהוג'י
2071498 - 08 אבראהים עליאן מחמד אלברים
2071499 - 08 מדרסה אלפאראבי אלאבת'דאאיה אלמשת'רכה לללאג'אין
*207150 - 08
*207151 - 08
*207152 - 08
*207153 - 08
*207154 - 08
2071551 - 08 זהיר סלמאן סלימאן אבו אלג'אמוס
2071552 - 08 אחמד מחמד חסן אלברים
2071553 - 08 מחמד מחמוד עלי אלברים
2071554 - 08 מנאל מחמד חסין אלנג'אר
2071558 - 08 סלימאן מסלם סלימאן אבו ג'אמוס
2071559 - 08 חסן יוסף עוץ' אבו עואד
*207156 - 08
*207157 - 08
*207158 - 08
*207159 - 08
2071601 - 08 סמיר סלימאן אבוג'אמע
2071602 - 08 מחמד עבדאלקאדר אסמאעיל אלקרא
2071605 - 08 עבד אלקאדר סאלם עליאן אבו סעאדה
2071607 - 08 מוסא חמדאן אחמד אבו פסיפס
2071608 - 08 נג'אח שחדה חסין אלשאפעי
2071609 - 08 ג'מיל שחדה ברכה
*207161 - 08
*207162 - 08
*207163 - 08
*207164 - 08
*207165 - 08
*207166 - 08
*207167 - 08
*207168 - 08
*207169 - 08
*207170 - 08
*207171 - 08
*207172 - 08
*207173 - 08
*207174 - 08
*207175 - 08
*207176 - 08
*207177 - 08
*207178 - 08
*207179 - 08
*207180 - 08
*207181 - 08
*207182 - 08
*207183 - 08
*207184 - 08
*207185 - 08
*207186 - 08
*207187 - 08
*207188 - 08
*207189 - 08
*207190 - 08
*207191 - 08
*207192 - 08
*207193 - 08
*207194 - 08
*207195 - 08
*207196 - 08
*207197 - 08
*207198 - 08
*207199 - 08