מספר טלפון


2073001 - 08 מחמד אבראהים ח'ליל אבודראז
*207301 - 08
*207302 - 08
*207303 - 08
*207304 - 08
*207305 - 08
*207306 - 08
*207307 - 08
*207308 - 08
*207309 - 08
*207310 - 08
*207311 - 08
*207312 - 08
*207313 - 08
*207314 - 08
*207315 - 08
*207316 - 08
*207317 - 08
*207318 - 08
*207319 - 08
*207320 - 08
*207321 - 08
*207322 - 08
*207323 - 08
*207324 - 08
*207325 - 08
*207326 - 08
*207327 - 08
*207328 - 08
*207329 - 08
*207330 - 08
*207331 - 08
*207332 - 08
*207333 - 08
*207334 - 08
*207335 - 08
*207336 - 08
*207337 - 08
*207338 - 08
*207339 - 08
2073400 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2073401 - 08 אחמד אבראהים אבוטיר
2073404 - 08 ח'ליל אבראהים ח'ליל אבו דקה
2073413 - 08 עבד אחמד מוסא אבוטיר
2073433 - 08 מדיריה אלדפאע אלמדנא וזארה אלדאח'ליה
2073434 - 08 מעזוזה זויד חסין אבואסד
2073436 - 08 סאלם סלמאן אסמאעיל קדיח
2073440 - 08 רג'ב מחמד סלאמה אבו ח'אטר
2073443 - 08 שרכה אבו דקה ללח'דמאת' אלזראעיה ואלת'ג'אריה ואלמקאולאת'
2073448 - 08 עבדאלכרים מחמוד מסלם אבו צלאח
*207345 - 08
2073465 - 08 מחמד ברכאת' אבו דקה
2073469 - 08 ח'ליל אסמאעיל טבש
2073471 - 08 עבדאללה מחמד נבהאן חמדאן
2073473 - 08 דאארה אלאסת'ח'דאם
2073476 - 08 סלימאן מחמד אחמד קדיח
2073477 - 08 ת'ע'ריד אחמד סלימאן אבו ט'ריפה
2073480 - 08 מאג'דה אחמד מחמד קדיח
2073493 - 08 ח'ליל אבראהים אבו דראז
2073503 - 08 אבראהים מחמד אחמד אבו דקה
2073511 - 08 פאיז עבד אלעזיז חמד קדיח
2073518 - 08 צלאח אחמד עבד אלהאדי אלנאקה
2073532 - 08 אחמד ח'ליל אחמד אבוטיר
2073534 - 08 עבד אלכרים עבדאלרחמן אבו דקה
2073540 - 08 מחמד עלי עליאן אבו דקה
2073544 - 08 רמזי מחמד אחמד אבו דקה
2073551 - 08 מחמד אחמד אבו צבחה
2073555 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2073566 - 08 עיאדה עבסאן אלכבירה
2073577 - 08 עלי עבד אלראזק עלא אלשחאם
2073592 - 08 אחמד מחמד אחמד אבו דקה
2073600 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' סנת'ראל עבסאן
2073609 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה -עבסאן אלכבירה
2073610 - 08 עבד אללטיף אבראהים מחמד אבו טיר
2073619 - 08 פיצל מחמד חמד
2073621 - 08 סאלם אחמד ח'ליל אבו דראז
2073622 - 08 דניא אחמד אבודקה
2073627 - 08 סלימאן אבראהים אבו ח'ליל
2073635 - 08 פרג' ברהם מחמד דראז
2073640 - 08 אבראהים מחמוד אבו צבחה
2073643 - 08 סאלם סלימאן אבו טיר
2073644 - 08 שחדה מחמד סלימאן אבו רוך
2073650 - 08 מדרסה עבסאן אלאסאסיה אלדניא בנאת'
2073655 - 08 מסלם סלימאן אחמד אבו מטלק
2073664 - 08 אימן רסמי חמדאן אלנג'אר
2073665 - 08 עאדל מחמד מחמד אבו עאמר
*207367 - 08
*207368 - 08
*207369 - 08
*207370 - 08
2073710 - 08 ראמי זכי מחמד אבו עודה
2073713 - 08 בסאם מחמד אחמד אבו טיר
2073714 - 08 פוזי עבד אלרחים מחמד אבו טעימה
2073715 - 08 נצ'אל ג'מעה עבד אלרחמן קדיח
2073716 - 08 עדנאן סלמאן סלימאן אבו דקה
*207372 - 08
*207373 - 08
*207374 - 08
*207375 - 08
*207376 - 08
*207377 - 08
*207378 - 08
*207379 - 08
*207380 - 08
*207381 - 08
*207382 - 08
*207383 - 08
*207384 - 08
*207385 - 08
*207386 - 08
*207387 - 08
*207388 - 08
*207389 - 08
*207390 - 08
*207391 - 08
*207392 - 08
*207393 - 08
*207394 - 08
*207396 - 08
*207397 - 08
*207398 - 08
*207399 - 08