מספר טלפון


2074010 - 08 ברהם סלמאן חמד אבו רג'ילה
2074014 - 08 מחמד אבראהים חסין קדיח
2074017 - 08 מחמוד סלימאן אסמאעיל אבו טיר
2074018 - 08 ח'אלד ג'מעה יוסף אלעצאר
2074019 - 08 אשרף סלמאן סלימאן אלנג'אר
*207402 - 08
2074041 - 08 פוזי עבד אלעזיז חמד קדיח
2074047 - 08 יוסף סלמאן קדיח
2074052 - 08 אבראהימ עבד אלעזיז חמד קדיח
2074058 - 08 אבראהים עבד אלכרים מחמד אלקרא
2074064 - 08 מחמד עבד אלעזיז קדיח
2074068 - 08 וזארה אלצחה
2074077 - 08 מג'לס קרוי ח'זאעה
2074078 - 08 ע'סאנ אחמד מחמד אבו דקה
2074081 - 08 מחמד סאלם אלנג'אר
2074087 - 08 סאלם סלמאן אלנג'אר
2074090 - 08 מחמד אבראהים ח'ליל אבו ט'ריפה
2074092 - 08 סלימאנ ח'ליל מחמד אלקרא
2074107 - 08 מעזוזה מחמוד אחמד אבו צבחה
2074109 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה - עמומי
2074111 - 08 חסן עבד אלעזיז מסלם אלנג'אר
2074114 - 08 ג'מעה אחמד סלמאן אלג'אמוס
2074119 - 08 ג'אבר אחמד אלקרא
2074145 - 08 עבד אלכרים מחמוד מחמד אבו דקה
2074146 - 08 סאמי אחמד חסן קדיח
2074153 - 08 אחמד עבד אלמג'יד שחאדה אבו דקה
2074178 - 08 חסאם אחמד אבראהים אבו טיר
2074182 - 08 פת'חיה סלימאן סלימאן אבו דקה
2074202 - 08 סמיח מחמד חמדאן קדיח
2074213 - 08 וליד מחמד חמד קדיח
2074218 - 08 סעיד עבד אלראזק אחמד קדיח
2074221 - 08 אבראהים ברהם רבאח אבו דקה
2074228 - 08 עצאם מחמוד אחמד אבו צבחה
2074240 - 08 מדרסה שהדאה ח'זאעה אלסאנויה ללבנאת'
2074242 - 08 מחמד מחמוד מסלם אבו צלאח
2074247 - 08 ח'צ'ר עבדאלמאלך אבורג'ילה
2074248 - 08 נביל אחמד ח'ליל אבו דקה
2074266 - 08 עאטף חמדאן חמדאן טבש
2074276 - 08 ח'ליל אסמאעיל שחאדה טבש
2074285 - 08 שחדה מחמד סלימאן אבו רוך
2074287 - 08 טאלב מחמד חסן אבו רידה
2074291 - 08 אחמד אבראהים אבראהים אבו דראז
2074295 - 08 מראד סאלם זרעי קדיח
2074296 - 08 מחסן מחמוד יוסף אלעג'רמי
2074302 - 08 מראד עליאן עוץ' אבו דקה
2074303 - 08 מחמד סאלם סלמאן אלטרשה
2074304 - 08 יוסף ח'ליל אחמד אבוטיר
2074313 - 08 אבראהים עלי יוסף אבו טיר
2074335 - 08 רקיה אחמד סלימאן אבו טיר
2074344 - 08 אחמד מחמד אחמד אבו צלאח
2074350 - 08 שרכה אבו מטלק ללת'ג'ארה ות'עבאה אלע'אז
2074352 - 08 נביל מחמד מחמד אבו דקה
2074354 - 08 עמר מחמד ג'מעה אלשואף
*207436 - 08
*207437 - 08
*207438 - 08
*207439 - 08
*207440 - 08
*207441 - 08
*207442 - 08
*207443 - 08
*207444 - 08
*207445 - 08
*207446 - 08
*207447 - 08
*207448 - 08
*207449 - 08
*207450 - 08
*207451 - 08
*207452 - 08
*207453 - 08
*207454 - 08
*207455 - 08
*207456 - 08
*207457 - 08
*207458 - 08
*207459 - 08
*207460 - 08
*207461 - 08
*207462 - 08
*207463 - 08
*207464 - 08
*207465 - 08
*207466 - 08
*207467 - 08
*207468 - 08
*207469 - 08
*207473 - 08
*207478 - 08
*207479 - 08
*207480 - 08
*207481 - 08
*207482 - 08
*207483 - 08
*207484 - 08
*207485 - 08
*207486 - 08
*207487 - 08
*207488 - 08
*207489 - 08
*207490 - 08
*207491 - 08
*207492 - 08
*207493 - 08
*207494 - 08
*207495 - 08
*207496 - 08
*207497 - 08