מספר טלפון


2130001 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
*213001 - 08
*213002 - 08
2130031 - 08 אבראהים עואד מחמד אלשאער
2130032 - 08 עבד אלרחמן מחמד עבד אלדאים אלהובא
2130036 - 08 אחמד מחמד עודה אלנחאל
2130039 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומא
2130044 - 08 צפיה מוסא ג'אבר אלברדיני
2130047 - 08 פהמיה מחמוד ח'ליל אלבואב
2130048 - 08 עיד צאלח עבד אלקאדר אבוסלימאן
2130049 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומא
*213005 - 08
2130061 - 08 עלי אחמד מחמד צ'היר
2130065 - 08 מחמד עלי מחמד פסיפס
2130067 - 08 פוזי עטואן עטיה קשטה
2130069 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומא
*213007 - 08
2130080 - 08 אימן מחמד עסמאן מסמח
2130081 - 08 רמצ'אן סלימאן ג'מעה אלשאער
2130082 - 08 חסן חמאד חסאן מברו
2130085 - 08 וחיד עבדאללה ח'ליל אבו ע'אלי
2130087 - 08 סלטאנה סעיד יוסף שאהין
2130089 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומא
2130090 - 08 נאג'י נור אלדין מוסא אבו אלסיד
2130091 - 08 אג'מיעאן מחמד מחמד יחיא
2130092 - 08 נביל מחמד אחמד עאבד
2130095 - 08 רמזי סעיד ח'ליל אלמלאחי
2130098 - 08 ח'אלד מחמד עבדאלעזיז עפאנה
2130099 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומא
2130105 - 08 פאטמה סעדאלדין אלג'מל
2130106 - 08 שכרי עלי עליאן חסן
2130108 - 08 שרכה אלממיז ללשחן ואלת'ח'ליץ אלג'מרכי
2130109 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומא
2130111 - 08 סאמי סאלם מחמד עאבדין
2130113 - 08 ג'מעה סלים סאלם פליפל
2130116 - 08 אחמד עבדאלרחמן שחאדה ע'ריז
2130118 - 08 שרכה אלממיז ללשחן ואלת'ח'ליץ אלג'מרכי
2130119 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומא
*213012 - 08
2130131 - 08 מחמד סלים ג'מעה אלשאער
2130133 - 08 אסמאעיל מחמד חמדאן אבו ע'רארה
2130134 - 08 עבד אללה לטפי ח'מיס אלג'זאר
2130137 - 08 נצ'אל אבראהים צאבר חג'אג'
2130138 - 08 עבדאלחמיד מחמד מטיר ט'היר
2130139 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומא
2130141 - 08 סלימאן אבראהים מחמד קשטה
2130142 - 08 סלאמה חמדאן חמד קשטה
2130143 - 08 בסאם אסמאעיל עבדאללה אבומטיר
2130144 - 08 צלאח מחמד ח'ליל אבו ע'אלי
*213015 - 08
2130161 - 08 יוסף סלים מחמד עאבדין
2130162 - 08 שפיק מחמד חמדאן מאצ'י
2130165 - 08 סעיד מחמד יונס עבדאלוהאב
2130167 - 08 מחמד עבדאללה מחמד אלסדודא
2130168 - 08 קאסם סלמאן סלימאן אלקאצ'א
2130170 - 08 עבד אלחמיד חמד אחמד קשטה
2130171 - 08 אנור מחמוד אחמידאן טהיר
2130175 - 08 סלוא אברא הים מחמד חרב
2130177 - 08 אימן מצטפא מחמד ג'מעה
2130178 - 08 איאד מחמד עבדאלדאים אלהובא
*213018 - 08
*213019 - 08
*213020 - 08
*213021 - 08
*213022 - 08
*213023 - 08
*213024 - 08
*213025 - 08
*213026 - 08
*213027 - 08
*213028 - 08
*213029 - 08
*213030 - 08
*213031 - 08
*213032 - 08
*213033 - 08
*213034 - 08
*213035 - 08
*213036 - 08
*213037 - 08
*213038 - 08
*213039 - 08
*213040 - 08
*213041 - 08
*213042 - 08
*213043 - 08
*213044 - 08
*213045 - 08
*213046 - 08
*213047 - 08
*213048 - 08
*213049 - 08
*213050 - 08
*213051 - 08
*213052 - 08
*213053 - 08
*213054 - 08
*213055 - 08
*213056 - 08
*213057 - 08
*213058 - 08
*213059 - 08
*213060 - 08
*213061 - 08
*213062 - 08
*213063 - 08
*213064 - 08
*213065 - 08
*213066 - 08
*213067 - 08
*213068 - 08
*213069 - 08
*213070 - 08
*213071 - 08
*213072 - 08
*213073 - 08
*213074 - 08
*213075 - 08
*213076 - 08
*213077 - 08
*213078 - 08
*213079 - 08
*213080 - 08
*213081 - 08
*213082 - 08
*213083 - 08
*213084 - 08
*213085 - 08
*213086 - 08
*213087 - 08
*213088 - 08
*213089 - 08
*213090 - 08
*213091 - 08
*213092 - 08
*213093 - 08
*213094 - 08
*213095 - 08
*213096 - 08