מספר טלפון


2131010 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה -עמומי
2131013 - 08 ג'בר סלימאן אשת'יוי קשטה
2131016 - 08 צלאח אחמד נצאר אלח'ואג'ה
2131018 - 08 ג'מאל חמדאן עבדאלכרים עבדאלעאל
2131020 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
2131023 - 08 חסן אחמד מחמד עסמאן
2131026 - 08 מאג'ד אחמד חסן אלהמץ
2131029 - 08 פאאד מוסא מוסא טבאסי
*213103 - 08
*213104 - 08
2131053 - 08 ג'מעה עבדאלהאדי מחמד אבו נמר
2131055 - 08 שחדה סלימאן סלים אלמצרי
2131056 - 08 עבדאלוהאב מחמד עלי קנדיל
2131058 - 08 עאדל צבחי מאצ'י מאצ'י
2131059 - 08 מחמד כאמל חסן אלג'מל
2131060 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
2131067 - 08 אסאמה עבדאלחכים עבדאלעזיז אבו ענזה
2131068 - 08 אבראהים סאלם סלמאן אבו מר
2131069 - 08 מדחת' מחמד עבדאלמג'יד ג'מעה
2131072 - 08 מחמד חסן עודה עראדה
2131073 - 08 אסמאעיל חסן מחמוד אלנואג'חה
2131075 - 08 עצאם אחמד אבראהים קשטה
2131084 - 08 מחמד מחארב חסין ת'מראז
2131088 - 08 צאלה מיס רים {צאלה אפראח}
2131090 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה -עמומי
2131091 - 08 ג'מיל ח'צ'ר עבדאלפת'אח אלסואלמה
2131092 - 08 כמאל אסמאעיל אחמד אבו מטר
2131093 - 08 טלאל מחמוד יעקוב אלקדירי
2131094 - 08 ע'אזי מחמד מחמד אבושביכה
2131099 - 08 אחמד מנצור אחמד מנצור
*213110 - 08
2131110 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה - עמומי
2131111 - 08 בכר כאמל חמדאן מאצ'י
2131117 - 08 עזאם עבד אלחלים עבד אלעזיז ג'ודה
2131118 - 08 סלימאן ח'ליל עטיה קשטה
2131119 - 08 עיאדה חי אלג'נינה אלצחיה
2131120 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
2131128 - 08 פוזי דח'ל אללה סלים אלערג'א
2131129 - 08 אחמד סאלם עודה שיח' אלעיד
2131130 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
2131131 - 08 סמיר חלמי עיסא אלשאער
2131139 - 08 נצראלדין סעדי מחמד זיארה
2131140 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
2131141 - 08 פת'חי אחמד מחמד שקפה
2131143 - 08 סמיר סלימאן אלעבד אבו זיד
2131144 - 08 מחמד צבאח סלימאן אלערג'א
2131148 - 08 ח'אלד מוסא עבדאלקאדר אלריאטי
2131149 - 08 מחמד מחמוד חסן זערב
*213115 - 08
2131163 - 08 עאיש עבדאלח'אלק מחמד יונס
2131165 - 08 חאמד צבחי עלי אלהמץ
2131167 - 08 יונס חסין מחמד ע'אנם
2131168 - 08 ח'אלד מחמד חסן אבו ת'ילח'
2131171 - 08 סעדאלדין עבדאללה אחמד ג'רבוע
2131172 - 08 מחמד יונס עבד אלחמיד אבו לבדה
2131175 - 08 ופיק מחמד מלאחי ברהום
2131177 - 08 אימן צאלח אחמד חמאדה
*213118 - 08
*213119 - 08
*213120 - 08
*213121 - 08
*213122 - 08
*213123 - 08
*213124 - 08
*213125 - 08
*213126 - 08
*213127 - 08
*213128 - 08
*213129 - 08
*213130 - 08
*213131 - 08
*213132 - 08
*213134 - 08
*213135 - 08
*213136 - 08
*213137 - 08
*213138 - 08
*213139 - 08
*213140 - 08
*213141 - 08
*213142 - 08
*213143 - 08
*213144 - 08
*213145 - 08
*213146 - 08
*213147 - 08
*213148 - 08
*213149 - 08
*213150 - 08
*213151 - 08
*213152 - 08
*213153 - 08
*213154 - 08
*213155 - 08
*213156 - 08
*213157 - 08
*213158 - 08
*213159 - 08
*213160 - 08
*213161 - 08
*213162 - 08
*213163 - 08
*213164 - 08
*213165 - 08
*213166 - 08
*213167 - 08
*213168 - 08
*213169 - 08
*213170 - 08
*213171 - 08
*213172 - 08
*213173 - 08
*213174 - 08
*213175 - 08
*213176 - 08
*213177 - 08
*213178 - 08
*213179 - 08
*213180 - 08
*213181 - 08
*213182 - 08
*213183 - 08
*213184 - 08
*213185 - 08
*213186 - 08
*213187 - 08
*213188 - 08
*213189 - 08
*213190 - 08
*213191 - 08
*213192 - 08
*213193 - 08
*213194 - 08
*213195 - 08
*213196 - 08