מספר טלפון


2132012 - 08 נביל עבדאללה עבדאלעזיז עיסא
2132014 - 08 מחמוד שאכר מחמוד שקפה
2132015 - 08 רחמה עבדאלרחמן ח'ליל שקפה
2132016 - 08 מחמד ג'אבר אחמד אלעצאר
2132018 - 08 כמאל אחמד דרויש ציאם
2132019 - 08 וג'יה עבדאללה ג'בר אבושמאלה
*213202 - 08
*213203 - 08
*213204 - 08
*213205 - 08
*213206 - 08
*213207 - 08
*213208 - 08
*213209 - 08
*213210 - 08
*213211 - 08
*213212 - 08
*213213 - 08
*213214 - 08
*213215 - 08
*213216 - 08
2132172 - 08 כאמל עבדאלעזיז אבראהים עביד
2132173 - 08 ראפת' אבראהים חמאד אבו סת'ה
2132174 - 08 עבדאלראוף מחמד אג'מיעאן אלצופי
2132175 - 08 חסן מחמד חסין יונס
2132176 - 08 חלמי מנצור חמדאן ט'היר
2132179 - 08 עאישה יוסף מצטפי אבו לבדה
*213218 - 08
*213219 - 08
*213220 - 08
2132212 - 08 לבנא עבדאלעזיז עטיה ערפאת'
2132213 - 08 מחמד נעים ח'ליל חסאן
2132215 - 08 אסעד מחמד סאלם בדוי
2132216 - 08 פוזי אחמד עבדאלרחמן אלקטרוס
2132218 - 08 ח'ליל מחמד סלימאן עיד
*213222 - 08
*213223 - 08
*213224 - 08
*213225 - 08
*213226 - 08
*213227 - 08
*213228 - 08
2132293 - 08 מחמד מחמד מחמוד אלמניראוי
2132294 - 08 מחמוד מחמד עלי אבוסעדה
2132295 - 08 אחמד מחמוד עבדאלעזיז יוסף
2132297 - 08 עלי מוסא עלא אבוטה
2132298 - 08 צלאח מחמד עלי אלדרבי
*213230 - 08
*213231 - 08
*213232 - 08
*213233 - 08
*213234 - 08
*213235 - 08
*213236 - 08
*213237 - 08
*213238 - 08
*213239 - 08
*213240 - 08
*213241 - 08
*213242 - 08
*213243 - 08
2132440 - 08 מדרסה אלשוכה אלאבת'דאאיה אלמשת'רכה ללאג'אין
2132442 - 08 מחמוד חאמד עיאד אבוטה
2132443 - 08 אחמד מחמוד עוץ' אללה אבועלואן
2132444 - 08 ח'ליל אבראהים צלאח אבו שמאלה
2132446 - 08 ג'האד סלים עבדאללה אלנחאל
*213245 - 08
*213246 - 08
*213247 - 08
*213248 - 08
*213249 - 08
2132501 - 08 מדרסה ד'כור רפח ב ו אלאבת'דאאיה ללאג'אין
2132502 - 08 פאטמה ח'ליל עבדאללה אלנאטור
2132505 - 08 טלאל מחמוד עבדאללטיף אלרנת'יסי
2132506 - 08 פוזיה פוזי שחאדה אלכרד
2132507 - 08 חאת'ם אחמד עבדאלרחמן טה
2132508 - 08 עבדאלפת'אח עזאת' עבדאלפת'אח עזאם
*213251 - 08
*213252 - 08
*213253 - 08
*213254 - 08
2132551 - 08 יוסף פאיז מחמד אבו טה
2132552 - 08 סלימאן מנצור אחמד קשטה
2132553 - 08 חמאד עבדאלקאדר עוץ' אללה
2132555 - 08 שרכה ע'רבה ללת'ג'ארה ואלת'סויק
2132556 - 08 ח'אלד ח'צ'ר אחמד אלנדא
2132561 - 08 מחמד אחמד חסין אבו אלסעוד
2132563 - 08 טלעת' עבדאלכרים עודה אבות'ילח'
2132564 - 08 פוזי סלמאן מחמד אבו מחסן
2132565 - 08 עזמי עבדאללטיף חמאד אלערג'א
2132566 - 08 סמיר חסן עבדאללה אלמע'יר
2132568 - 08 בהאה מחמוד חסן זערב
2132572 - 08 מחמד ראפע מחמד אבומרג'ונה
2132573 - 08 מחמד סלימאן חמדאן קשטה
2132574 - 08 עבדאללה מחמד אבראהים קשטה
2132575 - 08 נאג'י מחמד עבדאלקאדר אבו עאמר
2132576 - 08 אחמד עלי מחמד אבושער
2132577 - 08 חמד מחמד ח'רבה אלנחאל
*213258 - 08
*213259 - 08
*213260 - 08
2132612 - 08 ריאץ' ח'ליל אחמד ג'רבוע
2132613 - 08 עבדאללטיף מחמד מצטפא אבו עביד
2132615 - 08 מחמד סלאמה עלי אבוזיד
2132616 - 08 מסת'שפי אלשהיד מחמד יוסף אלנג'אר
2132617 - 08 אחמד אבראהים מוסא אבוציאם
2132618 - 08 עמאד עבדאלוהאב סלימאן אלנג'אר
*213262 - 08
*213263 - 08
*213264 - 08
*213265 - 08
*213266 - 08
*213267 - 08
*213268 - 08
*213269 - 08
*213270 - 08
*213271 - 08
*213272 - 08
*213273 - 08
*213274 - 08
*213275 - 08
*213276 - 08
*213277 - 08
*213278 - 08
*213279 - 08
*213280 - 08
*213281 - 08
*213282 - 08
*213283 - 08
*213284 - 08
*213285 - 08
*213286 - 08
*213287 - 08
*213288 - 08
*213289 - 08
*213290 - 08
*213291 - 08
*213292 - 08
*213293 - 08
*213294 - 08
*213295 - 08
*213296 - 08