מספר טלפון


2135010 - 08 עבד אלסלאם עיד אלשאער
2135014 - 08 וכאלה אלע'וס אלדוליה
2135017 - 08 מחמוד אחמד ג'מעה
2135020 - 08 מסקאל חאמד עיאד אבו טה
2135021 - 08 עואד מרזוק אלשאער
2135022 - 08 ג'מעה אחמד אלחנאוי
2135024 - 08 עבד אלחמיד עלי חסן אלשויח'
2135026 - 08 סעיד מנצור חמד קשטה
2135027 - 08 מחמוד מחמד אחמד אבו עביד
2135031 - 08 רשיד חסין מחמד אלג'מל
2135032 - 08 צאדק מחמד סלאמה אלסילאוי
2135034 - 08 מחמוד מחמד אבו נחלה
2135035 - 08 עבד אלכרים סלימאן קשטה
2135037 - 08 מדרסה באר אלסבע אלסאנויה
2135043 - 08 וזארה אלדאח'ליה
2135044 - 08 מכת'ב זראעה רפח
2135045 - 08 מחמד אבראהים סלימאן קשטה
2135046 - 08 צלאח מחמד סלמאן קשטה
2135047 - 08 אחמד חמאד חאמד אלנחאל
2135049 - 08 מחמוד סעיד שחאדה מנצור
*213505 - 08
2135060 - 08 יוסף חאמד וצלאח בהלול
2135061 - 08 קואת' אלאמן אלוטני
2135066 - 08 שרכה אלאת'צאלאת'
2135068 - 08 מכת'ב אלעמל אלאדארה אלמאליה
2135069 - 08 מחמד עוץ' יוסף ברבח'
2135070 - 08 עבד אלהאדי מחמד עבד אלהאדי קשטה
2135071 - 08 וזארה אלעדל מחכמה אלצלח
2135077 - 08 מכת'ב קואת' אלאמן אלוטני
2135079 - 08 אלדפאע אלמדני
2135080 - 08 עיאדה רפח אלמרכזיה
2135081 - 08 נסים ח'ליל עבד אלפת'אח אלסואלמה
2135085 - 08 וזארה אלעדל אלמחאכם אלניאבה
2135086 - 08 סלים עבד אלעזיז עפאנה
2135089 - 08 שעבאן סלאמה אבו ע'אלי
2135093 - 08 אלמחכמה אלשרעיה
2135099 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה אלסנת'ראל
2135103 - 08 מצטפא שכרי אבו טה
2135107 - 08 צבחי מחמד עבד אלמחסן ג'מעה
2135109 - 08 עיאדה רפח אלמרכזיה
2135110 - 08 סאמי ברג'ס אבו טה
2135116 - 08 מדרסה ד'כור רפח אלאעדאדי ללאג'אין
2135117 - 08 אבראהים אלעבד חסין אלעאידי
2135118 - 08 מדרסה כמאל עדואן ת'אסאנויה בנין
2135119 - 08 עזיזה עלי מחמד ג'חיש
2135121 - 08 צלאח עבד אלג'ואד אבו טה
2135125 - 08 עבד אלרחמן אבראהים מחמד אלחות'
2135127 - 08 סעיד אחמד חסין קשטה
2135129 - 08 מצטפא מחמד חסין ג'מעה
2135131 - 08 יוסף חאמד אבראהים בהלול
2135133 - 08 נאהץ' חסן ח'ליל אבו חרב
2135135 - 08 זיאד מחמוד עודה אבו סנימה
2135136 - 08 מחמד יוסף סאבת' אבו טה
*213514 - 08
*213515 - 08
*213516 - 08
*213517 - 08
*213518 - 08
*213519 - 08
*213520 - 08
*213521 - 08
*213522 - 08
*213523 - 08
*213524 - 08
*213525 - 08
*213526 - 08
*213527 - 08
*213528 - 08
*213529 - 08
*213530 - 08
*213531 - 08
*213532 - 08
*213533 - 08
*213534 - 08
*213535 - 08
*213536 - 08
*213537 - 08
*213538 - 08
*213539 - 08
*213540 - 08
*213541 - 08
*213542 - 08
*213543 - 08
*213544 - 08
*213545 - 08
*213546 - 08
*213547 - 08
*213548 - 08
*213549 - 08
*213550 - 08
*213551 - 08
*213552 - 08
*213553 - 08
*213554 - 08
*213555 - 08
*213556 - 08
*213557 - 08
*213558 - 08
*213559 - 08
*213560 - 08
*213561 - 08
*213562 - 08
*213563 - 08
*213564 - 08
*213565 - 08
*213566 - 08
*213567 - 08
*213568 - 08
*213569 - 08
*213570 - 08
*213571 - 08
*213572 - 08
*213573 - 08
*213574 - 08
*213575 - 08
*213576 - 08
*213577 - 08
*213578 - 08
*213579 - 08
*213580 - 08
*213581 - 08
*213582 - 08
*213583 - 08
*213584 - 08
*213585 - 08
*213586 - 08
*213587 - 08
*213588 - 08
*213589 - 08
*213590 - 08
*213591 - 08
*213592 - 08
*213593 - 08
*213594 - 08
*213595 - 08
*213596 - 08
*213597 - 08
*213598 - 08
*213599 - 08