מספר טלפון


2136004 - 08 סלים מנצור סלים קשטה
2136006 - 08 כמאל מחמד רזק מאצ'י
2136007 - 08 עבד אללה רג'ב מוסא חמאד
2136010 - 08 מחמד אבראהים מחמד אבו עלואן
2136012 - 08 מחמוד סעיד מחמוד קשטה
2136015 - 08 עטיה עבד רבה אבו שח'ידב
2136019 - 08 מאג'דה סלאמה אשת'יוי סנג'ר
2136020 - 08 ח'ליל אחמד אבראהים
2136022 - 08 מחמוד חמד אשת'יוי קשטה
2136024 - 08 ג'מיל סעיד קשטה
2136025 - 08 סהאם מחמוד מצטפא אלע'ריב
2136027 - 08 אחמד סלימאן חמדאן קשטה
2136028 - 08 אחמד ע'אזי אחמד רצ'ואן
2136030 - 08 נאצר חסן בלבל
2136031 - 08 ריאץ' ח'אלד אבו ח'צ'ר
2136034 - 08 סמיר סלמאן סלימאן קשטה
2136035 - 08 זאיד עיאץ אלחמאידה
2136037 - 08 רצ'ואן סלמאן סלימאן אבו שער
2136038 - 08 שחדה ח'ליל ברהום
*213604 - 08
2136050 - 08 ג'מעיה אלמהנדסין
2136052 - 08 מחמד מחמוד מחמד אלהובי
2136054 - 08 ג'מעה מחמד יחיא
2136055 - 08 אחמד מחמד עבד אלפת'אח כלוב
2136056 - 08 אבראהים ח'ליל אליאזורי
2136057 - 08 מחמוד אחמד אלעבד אבו זיד
*213606 - 08
*213607 - 08
*213608 - 08
2136091 - 08 עבדאלוהאב אחמד שחאדה חנון
2136092 - 08 מחמוד מחמד יאסין אבו שרח'
2136095 - 08 האשם אחמד מצטפי אלג'מל
2136096 - 08 מצטפי מראד מצטפי מראד
2136097 - 08 סלימאן חמד חמידאן אלנחאל
2136099 - 08 זיאד אבראהים אבו עיאדה
2136100 - 08 עדנאן עבד אלחי אבו לבדה
2136105 - 08 סמיח מחמוד עוץ' אללה אבו עלואן
2136107 - 08 יוסף מחמוד עבד אלכרים ג'ודה
*213611 - 08
2136120 - 08 סאלם עבד אללה אלחמאידה
2136123 - 08 מצטפא שכרי אבו טה
2136124 - 08 ג'מעה מחמד עבד אלרחמן אבוענזה
2136125 - 08 חסני חסן חמדאן קשטה
2136127 - 08 עבד מחמוד אלעבד אבו זיד
2136128 - 08 עלי אחמד אלעאידי
*213613 - 08
2136141 - 08 מחמוד מחמוד ח'ליל חסין
2136147 - 08 אמין עבדאלחמיד שאהין
2136149 - 08 חסן אלע'ראבלא
2136152 - 08 עטא עיסא אבוג'רבוע
2136154 - 08 בסאם עבד אלסלאם חמאד אבועראם
2136155 - 08 מחמד רשיד אלבוג'י
2136157 - 08 מחמד מחמדעראבא כלוב
2136158 - 08 ממדוח סלים אלבוג'י
2136159 - 08 זיאד מחמד אלשאער
2136160 - 08 צ'יף אללה עמר אבוסמהדאנה
2136162 - 08 מרכז שרטה רפח
2136163 - 08 מרכז שרטה רפח
2136166 - 08 אלקואת' אלג'נוביה פרע אלאמן
2136167 - 08 שרכה מחמוד סלימאן אבוע'אלי
2136168 - 08 מחמד רג'ב מחמד אבוצ'אחי
*213617 - 08
*213618 - 08
*213619 - 08
*213620 - 08
*213621 - 08
*213622 - 08
*213623 - 08
*213624 - 08
*213625 - 08
*213626 - 08
*213627 - 08
*213628 - 08
*213629 - 08
*213630 - 08
*213631 - 08
*213632 - 08
*213633 - 08
*213634 - 08
*213635 - 08
*213636 - 08
*213637 - 08
*213638 - 08
*213639 - 08
*213640 - 08
*213641 - 08
*213642 - 08
*213643 - 08
*213644 - 08
*213645 - 08
*213646 - 08
*213647 - 08
*213648 - 08
*213649 - 08
*213650 - 08
*213651 - 08
*213652 - 08
*213653 - 08
*213654 - 08
*213655 - 08
*213657 - 08
*213658 - 08
*213659 - 08
*213661 - 08
*213662 - 08
*213663 - 08
*213664 - 08
*213665 - 08
*213666 - 08
*213667 - 08
*213668 - 08
*213669 - 08
*213670 - 08
*213671 - 08
*213672 - 08
*213673 - 08
*213674 - 08
*213675 - 08
*213676 - 08
*213677 - 08
*213678 - 08
*213679 - 08
*213680 - 08
*213681 - 08
*213682 - 08
*213683 - 08
*213684 - 08
*213685 - 08
*213686 - 08
*213687 - 08
*213688 - 08
*213689 - 08
*213690 - 08
*213691 - 08
*213692 - 08
*213693 - 08
*213694 - 08
*213695 - 08
*213696 - 08
*213697 - 08
*213698 - 08
*213699 - 08