מספר טלפון


2137002 - 08 עודה עיד חסין פוג'ו
2137003 - 08 יחי ג'מיל מחמד שח'רית'
2137004 - 08 סלאמה חסן סלאמה נצר
2137007 - 08 עמאד עבד אלעזיז עטיה ערפאת'
2137008 - 08 עבד אלראזק מחמד חסן עפאנה
2137009 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2137013 - 08 אסעיד סעיד אחמד קשטה
2137014 - 08 זיאד מוסא חמיד צ'היר
2137018 - 08 עדנאן סלימאן חסן עטוה
2137019 - 08 אשרף אחמד עלא אבו אלעלא
2137021 - 08 מחמד צאלח אלשאמי
2137023 - 08 צאלח חמדאן אלאח'רס
2137026 - 08 איאד נביל שחאדה אבו לבדה
2137027 - 08 בשיר חסן מחמד שקפה
2137028 - 08 אסאמה אחמד אבראהים מבארך
2137029 - 08 פת'חי עטואן קשטה
2137035 - 08 סרארי אחמד חמדאן אבו זהרי
2137036 - 08 נאג'י שחאדה מחמד אבו לבדה
2137041 - 08 נוראלדין עבד סלימאן אבו עמרה
2137042 - 08 נאיף סלימאן עאיד אלערג'א
2137044 - 08 צאלח מחמד חסן אלעאידי
2137047 - 08 אחמד מחמד עלא אלדבש
2137054 - 08 צלאח מחמד קשטה
2137055 - 08 חמדי חסן חמאד אלנחאל
2137056 - 08 מחמד אבראהים מחמד אבו כוש
2137058 - 08 בשיר עבד אלראוף אלמניראוי
2137059 - 08 איאד סלימאן מחמד מעמר
2137065 - 08 חלימה חרב מחמד אבו מור
2137066 - 08 צלאח עבדאללה שחת'ות'
2137067 - 08 מאזן מרזוק אלבשית'י
2137068 - 08 זכיה עבדאלפת'אח ד'יב יונס
2137071 - 08 רג'אאי אבראהים אלעבד אלעאידי
2137076 - 08 מחמד מוסא סלימאן אבו מוסא
2137079 - 08 אבראהים מחמד עפאנה
2137085 - 08 נהאד מחמוד מוסא ג'רבוע
2137086 - 08 עטא עוץ' אחמד אבו חמיד
2137092 - 08 מחמוד מחמד מחמוד אלשאער
2137095 - 08 אלמרכז אלוטנא ללע'את'
2137097 - 08 ת'ופיק אבראהים ח'ליל אבו ציאם
2137098 - 08 פאאד רמצ'אן אבוכויך
2137100 - 08 מרכז שרטה מצבח
2137107 - 08 עמאד מחמד אסמאעיל אלסבאח'י
2137109 - 08 שעיב יוסף עואד אלריאטי
2137111 - 08 עארף חסן אבו סלטאן
2137116 - 08 מחמוד פאאד סלימאן אבו חרב
2137117 - 08 מחמד רמצ'אן צבאח
2137118 - 08 מחמד ח'ליל חסין אליעקובי
*213712 - 08
2137131 - 08 צלאח אחמד מחמד נצאר
2137132 - 08 צבחי מצטפא עטיה ערפאת'
2137133 - 08 ח'ליל מחמד אבו שעיב
2137134 - 08 זכי יוסף אבו רמצ'אן
2137135 - 08 זהיר ח'מיס מחמד אבו שמאלה
2137138 - 08 ח'ליל סעיד יוסף שאהין
*213714 - 08
*213715 - 08
*213716 - 08
*213717 - 08
*213718 - 08
*213719 - 08
*213720 - 08
*213721 - 08
*213722 - 08
*213723 - 08
*213724 - 08
*213725 - 08
*213726 - 08
*213727 - 08
*213728 - 08
*213729 - 08
*213730 - 08
*213731 - 08
*213732 - 08
*213733 - 08
*213734 - 08
*213735 - 08
*213736 - 08
*213737 - 08
*213738 - 08
*213739 - 08
*213740 - 08
*213741 - 08
*213742 - 08
*213743 - 08
*213744 - 08
*213745 - 08
*213746 - 08
*213747 - 08
*213748 - 08
*213749 - 08
*213750 - 08
*213751 - 08
*213752 - 08
*213753 - 08
*213754 - 08
*213755 - 08
*213756 - 08
*213757 - 08
*213758 - 08
*213759 - 08
*213760 - 08
*213761 - 08
*213762 - 08
*213763 - 08
*213764 - 08
*213765 - 08
*213766 - 08
*213767 - 08
*213768 - 08
*213769 - 08
*213770 - 08
*213771 - 08
*213772 - 08
*213773 - 08
*213774 - 08
*213775 - 08
*213776 - 08
*213777 - 08
*213778 - 08
*213779 - 08
*213780 - 08
*213781 - 08
*213782 - 08
*213783 - 08
*213784 - 08
*213785 - 08
*213786 - 08
*213787 - 08
*213788 - 08
*213789 - 08
*213790 - 08
*213791 - 08
*213792 - 08
*213793 - 08
*213794 - 08
*213795 - 08
*213796 - 08
*213797 - 08
*213798 - 08
*213799 - 08