מספר טלפון


2138003 - 08 זכי אחמד מחמד בהלול
2138004 - 08 מחמד זידאן עבד אלהאדי זידאן
2138005 - 08 פוזי מחמד אחמד ברהום
2138006 - 08 אנור חמיד חמדאן קשטה
2138008 - 08 נאצר מחמד רזק ח'פאג'ה
2138010 - 08 טאלב סעיד מחמוד ג'בר
2138013 - 08 עבדאלרחים מצטפא ח'ליל שעס
2138014 - 08 סאמי סלימאן חמדאן קשטה
2138015 - 08 עאדל ג'בר סאלם אבו האני
2138020 - 08 אסמאעיל מחמד חמדאן אבו ע'רארה
2138021 - 08 סאמי סלמאן סלימאן קשטה
2138022 - 08 צאלח סלמאן אבו ערמאנה
2138023 - 08 יחי מחמוד מחמד אלעסאמנה
2138024 - 08 מחמד מוסא רביע אבונקירה
2138026 - 08 סלים מחמד סלים אלשאער
2138030 - 08 ת'ופיק סלמאן סלמאן קשטה
2138031 - 08 כמאל עאדל מחמד חרזאללה
2138032 - 08 עטיה סלים אשת'יוא קשטה
2138034 - 08 עצאם צאלח עבדאלעזיז אלבוג'י
2138036 - 08 עלאה מחמוד מחמד אבו אלסעוד
2138037 - 08 עבד אלסלאם סלימאן עבד אלהאדי קשטה
2138040 - 08 אחמד זכי אחמד אלסכסך
2138042 - 08 מחמד עסמאן עבד אלהאדי אלעת'אמנה
2138043 - 08 עבדאלרחמן מחמוד אסמאעיל אלחביבא
2138046 - 08 אחמד רזק חסן אלשאער
2138047 - 08 פרג' חסן עלי אבו חלאוה
2138048 - 08 שרכה רפח ללנג'ארה אלעאמה ואלמקאולאת'
2138052 - 08 פאאד חסין מצטפא אבו עון
2138053 - 08 עבד אלסלאם עבד אלע'ני מצטפא אלהמץ
2138057 - 08 מעבר רפח אלברי וזארה אלת'מוין
2138063 - 08 ת'יסיר עבד אללטיף חסין אלע'וטא
2138064 - 08 אימאן מחמד מחמוד קשטה
2138065 - 08 פריד שוכת' סעיד אלעטאר
2138066 - 08 עזמי עבדאללטיף חמאד אלערג'א
2138067 - 08 ח'צ'ר אחמד ח'ליל אלבואב
2138069 - 08 אסאמה חסן מחמוד אבו עויצ'ה
2138074 - 08 ת'יסיר בשארה עבד אלהאדי עויצ'ה
2138079 - 08 מחמד מצטפא אלערפאן
2138084 - 08 עלי מחמד שחאדה אלע'ריז
2138086 - 08 מחמד יוסף מחמד אבו נחלה
2138087 - 08 חמאד עבדאלקאדר עבדאללה עוץ' אללה
2138088 - 08 השאם מחמד עבד אללה אלנאטור
2138090 - 08 עבד אלהאדי בדוי מחמד אבו ע'אלי
2138093 - 08 עצאם צבחי ח'צ'ר קשטה
2138096 - 08 עטא אללה עבד אלכרים אבראהים אלג'עפרי
2138097 - 08 אחמיד עבד אלכרים אבראהים אלג'עפרי
2138101 - 08 עבד אלרחמן מחמד ח'ליל אלכרנב
2138102 - 08 ג'האד עבד אללטיף אלהבלי
2138106 - 08 שרכה אלאהראם ללמקאולאת'
2138107 - 08 זינה סלימאן יוסף קשטה
2138108 - 08 דאווד מחמד סלימאן אלמשוח'א
*213811 - 08
*213812 - 08
*213813 - 08
*213814 - 08
*213815 - 08
*213816 - 08
*213817 - 08
*213818 - 08
*213819 - 08
*213820 - 08
*213821 - 08
*213822 - 08
*213823 - 08
*213824 - 08
*213825 - 08
*213826 - 08
*213827 - 08
*213828 - 08
*213829 - 08
*213830 - 08
*213831 - 08
*213832 - 08
*213833 - 08
*213834 - 08
*213835 - 08
*213836 - 08
*213837 - 08
*213838 - 08
*213839 - 08
*213840 - 08
*213841 - 08
*213842 - 08
*213843 - 08
*213844 - 08
*213845 - 08
*213846 - 08
*213847 - 08
*213848 - 08
*213849 - 08
*213850 - 08
*213851 - 08
*213852 - 08
*213853 - 08
*213854 - 08
*213855 - 08
*213856 - 08
*213857 - 08
*213858 - 08
*213859 - 08
*213860 - 08
*213861 - 08
*213862 - 08
*213863 - 08
*213864 - 08
*213865 - 08
*213866 - 08
*213867 - 08
*213868 - 08
*213869 - 08
*213870 - 08
*213871 - 08
*213872 - 08
*213873 - 08
*213874 - 08
*213875 - 08
*213876 - 08
*213877 - 08
*213878 - 08
*213879 - 08
*213880 - 08
*213881 - 08
*213882 - 08
*213883 - 08
*213884 - 08
*213885 - 08
*213886 - 08
*213887 - 08
*213888 - 08
*213889 - 08
*213890 - 08
*213891 - 08
*213892 - 08
*213893 - 08
*213894 - 08
*213895 - 08
*213896 - 08
*213897 - 08
*213898 - 08
*213899 - 08