מספר טלפון


2139122 - 08 חמזה סעיד איוב נטט
2139130 - 08 אחמד מחמד אסמאעיל אלנמלה
2139174 - 08 פריד חמדאן סלים אלאח'רס
2139177 - 08 ח'ליל זכי סעד אלסעדאוי
2139348 - 08 אכת'מאל רסמי חסן ח'ליפה
2139540 - 08 צאלח מחמד צאלח אלקיק
2139545 - 08 נג'לאה מחמוד חסין עאבד
2139581 - 08 נאפד' עטא יוסף אלע'וטי
2139588 - 08 מחמד חסן עבד אלחמיד אבו אלסעיד
2139702 - 08 נאג'ח עבד אלעזיז אבראהים ג'זאר
2139734 - 08 נאצר חסן ח'ליל אלטהראוא
2139761 - 08 ת'ופיק סאלם מחמד שאהין
2139768 - 08 נאפד' סלאמה עלא אלהמץ