מספר טלפון


2140000 - 08 צבחא חסין צאלח אבו צקר
2140014 - 08 ת'יסיר מחמוד מחמד אבוצ'באע
2140015 - 08 מחמוד נעמאן ברהם זערב
2140016 - 08 ערפאת' עאיש סיד אלנמס
2140017 - 08 אסאמה חמד מחמד טבאסי
2140018 - 08 אסמאעיל בדיע מחמד ח'ליל
2140019 - 08 עבדאלמנעם שחת'ה צאלח זערב
*214002 - 08
*214003 - 08
*214004 - 08
*214005 - 08
*214006 - 08
*214007 - 08
*214008 - 08
*214009 - 08
2140102 - 08 דאוד סלימאן מחמוד אבו חרב
2140103 - 08 ראמי אחמד חמאד חג'אזי
2140104 - 08 מאזן אחמד רמצ'אן אבוערמאנה
2140106 - 08 ח'אלד סעד ברהם אלחשאש
2140107 - 08 אחמד מחמד אבראהים אבו נענע
2140108 - 08 מחמד פאיז יונס כסאב
*214011 - 08
*214012 - 08
*214013 - 08
*214014 - 08
*214015 - 08
*214016 - 08
*214017 - 08
*214018 - 08
*214019 - 08
*214020 - 08
*214021 - 08
*214022 - 08
*214023 - 08
*214024 - 08
2140253 - 08 ג'האד עואד עבדאלקאדר ג'חיש
2140254 - 08 רמצ'אן מחמוד מברוך צ'היר
2140256 - 08 נאצר חסן יוסף אלבהנסאוי
2140257 - 08 עמאד דרויש מצטע'א אלחולא
2140264 - 08 מחמד אחמד מחמוד צ'היר
2140269 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומא
2140277 - 08 מחמד מצטפא מחמד טבאס
2140284 - 08 טה נעים חג'אג' צ'היר
2140285 - 08 מכת'בה דאר אלהדא אלאסלאמיה
2140288 - 08 מכת'ב מכאפחה אלמח'דראת'
2140289 - 08 מחמד עלי חסן אבו עלי
2140291 - 08 ראפת' עבדאלרחים מחמד אלרנת'יסי
2140292 - 08 צלאח עבדאללה ג'מעה אלנירב
2140293 - 08 אכרם מצטפא סלים אלג'מל
2140294 - 08 אללג'נה אלמרכזיה לג'מעיאת' אלהלאל אלאחמר
2140296 - 08 רים מחמוד יוסף אבו זיד
2140301 - 08 עאדל עבד אלעזיז חמד דהלז
2140302 - 08 מהא מחמוד מנצור זערב
2140303 - 08 מחמד חאמד עבד אלרחמן אבו עסאכר
2140308 - 08 ח'אלד חמדאן חמאד סויעד
2140319 - 08 מחמד מחמוד חמדאן זערב
2140323 - 08 ע'אזי שחדה חסן חג'אזי
2140324 - 08 פאיז יוסף אבראהים אלנג'אר
2140333 - 08 ג'מעיה אלהלאל אלאחמר אלפלסטינא
2140335 - 08 נצ'אל יוסף עטיה שעת'
2140337 - 08 צבאח שחת'ה צאלח זערב
2140339 - 08 אימאן מחמד עבדאלכרים חג'אזי
2140342 - 08 כמאל מצלח מחמוד אלנואג'חה
2140343 - 08 ח'ליל שת'יוי ח'ליל אלקאצ'י
2140344 - 08 אלג'בהה אלערביה אלפלסטיניה
2140345 - 08 מחמד חסין עבדרבה עאשור
2140347 - 08 סלימאן אחמד סלימאן אבו חסנין
2140349 - 08 מחמד אבראהים אבו לבדה
2140354 - 08 עמר חסן חסין פוג'ו
2140355 - 08 שרכה אבנאה אלע'וטי ללת'ג'ארה אלעאמה
2140356 - 08 סאמיה שאכר עטיה אבו ג'לאלה
2140357 - 08 צדיק מחמד עבדאללה אבו מד'כור
2140359 - 08 מחמד מחמוד עבד אלכרים חג'אזי
*214036 - 08
*214037 - 08
*214038 - 08
*214039 - 08
*214040 - 08
*214041 - 08
*214042 - 08
*214043 - 08
*214044 - 08
*214045 - 08
*214046 - 08
*214048 - 08
*214049 - 08
*214050 - 08
*214051 - 08
*214052 - 08
*214053 - 08
*214054 - 08
*214055 - 08
*214056 - 08
*214057 - 08
*214058 - 08
*214059 - 08
*214061 - 08
*214062 - 08
*214063 - 08
*214064 - 08
*214065 - 08
*214066 - 08
*214067 - 08
*214068 - 08
*214069 - 08
*214070 - 08
*214071 - 08
*214072 - 08
*214073 - 08
*214074 - 08
*214075 - 08
*214076 - 08
*214077 - 08
*214078 - 08
*214079 - 08
*214080 - 08
*214081 - 08
*214082 - 08
*214083 - 08
*214084 - 08
*214085 - 08
*214086 - 08
*214087 - 08
*214088 - 08
*214089 - 08