מספר טלפון


2141011 - 08 חמדאן עבד אלכרים מחמד חג'אזי
2141015 - 08 פת'חי יוסף עלי אבומטר
2141017 - 08 סלימאן סלמא עיד אללולחא
2141019 - 08 אחמד עבדאלכרים מחמד ברהום
2141022 - 08 חמאדה מצבאח מחמד מח'ימר
2141024 - 08 עמר מצלח מצטפא אלדרבי
2141025 - 08 ג'בריל עבדאלרחים אבראהים אבועביד
2141030 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
2141034 - 08 דיאב עוץ' אללה אבראהים שעבאן
2141036 - 08 לטפי מחמד מחמוד אלהמץ
2141042 - 08 עבדאלחכים חסן מחמד עדואן
2141047 - 08 עבד רבה אמין מחמוד כסאב
2141048 - 08 מחמד מחמוד יעקוב אלקדירי
2141050 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
2141051 - 08 נעים מחמוד שפיק אלח'טיב
2141052 - 08 איאד עבדאללה עלי אבו מטר
2141057 - 08 עבדאלח'אלק מוסא אחמד לאפי
2141061 - 08 סלאמה סלימאן עבד חג'אזי
2141063 - 08 צלאח אלדין ג'מיל חסן צקר
2141064 - 08 מחסן עבד אלכרים סלים שעת'
2141065 - 08 סעיד נאצר עיד אבו בטן
2141071 - 08 סעיד עמר אסמאעיל אבו פודה
2141074 - 08 אבראהים עבד חסין אבו זאיד
2141076 - 08 ח'אלד חסן סעיד זערב
2141077 - 08 עודה עודה אללה חסין אלערג'אני
2141078 - 08 פאטמה סלמאן מחמד ברהום
2141079 - 08 עאאד אחמד עבדאלהאדי אלנג'אר
2141081 - 08 נפיסה מחמד סלמאן אבוזהרי
2141083 - 08 חסאם אחמד חסן עדואן
2141085 - 08 ג'מעיה נור אלאמם ג'ון אסאן
2141086 - 08 אחמד סלים חסין זערב
2141087 - 08 ג'האד עבדאלרחמן מחמד אבו לילה
2141097 - 08 מחמד מחמוד אבראהים אלקאצ'י
2141098 - 08 פאטמה אחמד מחמד אלע'ול
2141099 - 08 רבחי אסמאעיל עלי אסעיפאן
2141100 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' ע'רפה אלסירפר אלפלסטיניה
2141107 - 08 מנאל עאיש צאלח אלסטרי
2141111 - 08 אבראהים מוסי עלי אבו ג'זר
2141113 - 08 ח'צ'ר אחמד ח'ליל אלבואב
2141114 - 08 עבד אלכרים עאשור עבד אלהאדי צ'היר
2141115 - 08 אימן אבראהים מחמוד אבטיט
2141116 - 08 טלעת' חסין מצטפא אלחולי
2141121 - 08 מחמד אחמד אבראהים אלג'זאר
2141122 - 08 יוסף עבד אללה סלאמה אבוהאשם
2141124 - 08 רשאד אחמד מצטפי אלג'מל
2141126 - 08 מחמד צבח מחמד אלקאצ'י
2141127 - 08 את'חאד לג'אן אלמראה ללעמל אלאג'ת'מאעי
2141134 - 08 ח'אלד חרב סאלם בריכה
2141136 - 08 ח'צ'ר מחמד האשם זערב
2141137 - 08 מחמד אסמאעיל מחמוד חאמד
2141138 - 08 פת'חי מחמד ח'מיס עסמאן
*214114 - 08
*214115 - 08
*214116 - 08
*214117 - 08
*214118 - 08
*214119 - 08
*214120 - 08
*214121 - 08
*214122 - 08
*214123 - 08
*214124 - 08
*214125 - 08
*214126 - 08
*214127 - 08
*214128 - 08
*214129 - 08
*214130 - 08
*214131 - 08
*214132 - 08
*214133 - 08
*214134 - 08
*214135 - 08
*214136 - 08
*214137 - 08
*214138 - 08
*214139 - 08
*214140 - 08
*214141 - 08
*214142 - 08
*214143 - 08
*214144 - 08
*214145 - 08
*214146 - 08
*214147 - 08
*214148 - 08
*214149 - 08
*214150 - 08
*214151 - 08
*214153 - 08
*214154 - 08
*214155 - 08
*214156 - 08
*214157 - 08
*214158 - 08
*214159 - 08
*214160 - 08
*214161 - 08
*214162 - 08
*214163 - 08
*214164 - 08
*214165 - 08
*214166 - 08
*214167 - 08
*214168 - 08
*214169 - 08
*214170 - 08
*214171 - 08
*214172 - 08
*214173 - 08
*214174 - 08
*214175 - 08
*214176 - 08
*214177 - 08
*214178 - 08
*214179 - 08
*214180 - 08
*214181 - 08
*214182 - 08
*214183 - 08
*214184 - 08
*214185 - 08
*214186 - 08
*214187 - 08
*214188 - 08
*214189 - 08
*214190 - 08
*214191 - 08
*214192 - 08
*214193 - 08
*214194 - 08
*214195 - 08
*214196 - 08