מספר טלפון


2145000 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה -מקסם רפח אלשרקי
2145011 - 08 וכאלה אלע'וס אלדוליה עיאדה אלצחה
2145012 - 08 מכת'ב בריד רפח
2145013 - 08 עבד אללה מחמד חסן אלע'וטי
2145015 - 08 פאאד מצלח צאלח זערב
2145016 - 08 מחמוד האשם ד'יב אלעכלוך
2145018 - 08 אבראהים יוסף אלג'זאר
2145023 - 08 בלדיה רפח
2145025 - 08 מדרסה עקבה בן נאפע
2145029 - 08 פאיז אחמד אלבנא
2145030 - 08 מחמד מצטפא עבד אלכרים אבו האשם
2145036 - 08 אבראהים יונס אלאערג'
2145039 - 08 עבד אלחאפט' עלי עיד
2145041 - 08 מכת'ב אלשאון אלאג'ת'מאעיה
2145048 - 08 מדרסה בנאת' רפח אלאעדאדיה ללבנאת'
2145056 - 08 ג'מעיה בנך אלדם
2145062 - 08 אחמד מחמד חמודה עדואן
2145064 - 08 מחמד פת'חי שחת'ה זערב
2145065 - 08 מחמוד אבראהים אלעכאוי
2145067 - 08 עבד אללה חסן ח'צ'ר אלמע'יר
2145072 - 08 וכאלה אלע'וס אלדוליה
2145075 - 08 ראיס בלדיה רפח
2145076 - 08 מדרסה ראבעה אלעדויה
2145083 - 08 יאסר זכי מחמוד עוץ' אללה
2145087 - 08 צבחי מחמד אחמד ג'רבוע
2145088 - 08 פת'חי שחדה זערב
*214509 - 08
2145101 - 08 מקר אלאמן אלוטני רפח
2145102 - 08 עאיש מחמד אחמד אבו טה
2145104 - 08 אחמד עלי מצטפא אבו טה
2145105 - 08 עבד אלרחמן מחמד אלחוראני
2145106 - 08 שחדה צאלח מוסא זערב
2145108 - 08 חג'אזי מוסא סלמאן חג'אזי
2145111 - 08 עבד אלהאדי עאשור ט'היר
2145112 - 08 פת'חי שחדה זערב
2145113 - 08 סעיד מסעוד חסין זערב
2145114 - 08 מחמד סעיד חסין זערב
2145115 - 08 סלים עבד אלעזיז עפאנה
2145122 - 08 מדרסה בנאת' רפח אלאעדאדיה ללאג'אין
2145123 - 08 סמיח עטיה עבד אלרחמן אלקטטי
2145124 - 08 סאמי מחמד זנון זערב
2145126 - 08 סאלם חמאד אבו שבאב
2145128 - 08 צאלח סעיד חסין זערב
2145132 - 08 מחמוד מחמד מחמוד אלמצרי
2145137 - 08 מכת'ב אלאת'חאד אלנסאאי
2145138 - 08 עלי אבו חמיד אלסטרי
2145139 - 08 סלימאן עודה זערב
2145142 - 08 יעקוב מחמד אסמאעיל אלנח'לה
2145145 - 08 עטיה מחמד האשם זערב
2145146 - 08 עארף עבדאלרחמן מחמוד צבח
2145147 - 08 מחמוד מחמד ח'ליל זערב
2145150 - 08 עלי עבדרבה אבו ערמאנה
2145153 - 08 ברהם ח'ליל ברהם אבו נקירה
2145154 - 08 זהיר סלימאן נבהאן
*214516 - 08
*214517 - 08
*214518 - 08
*214519 - 08
*214520 - 08
*214521 - 08
*214522 - 08
*214523 - 08
*214524 - 08
*214525 - 08
*214526 - 08
*214527 - 08
*214528 - 08
*214529 - 08
*214530 - 08
*214531 - 08
*214532 - 08
*214533 - 08
*214534 - 08
*214535 - 08
*214536 - 08
*214537 - 08
*214538 - 08
*214539 - 08
*214540 - 08
*214541 - 08
*214542 - 08
*214543 - 08
*214544 - 08
*214545 - 08
*214546 - 08
*214547 - 08
*214548 - 08
*214549 - 08
*214550 - 08
*214551 - 08
*214552 - 08
*214553 - 08
*214554 - 08
*214555 - 08
*214556 - 08
*214557 - 08
*214558 - 08
*214559 - 08
*214560 - 08
*214561 - 08
*214562 - 08
*214563 - 08
*214564 - 08
*214565 - 08
*214566 - 08
*214567 - 08
*214568 - 08
*214569 - 08
*214570 - 08
*214571 - 08
*214572 - 08
*214573 - 08
*214574 - 08
*214575 - 08
*214576 - 08
*214577 - 08
*214578 - 08
*214579 - 08
*214580 - 08
*214582 - 08
*214583 - 08
*214584 - 08
*214585 - 08
*214587 - 08
*214588 - 08
*214589 - 08
*214590 - 08
*214591 - 08
*214592 - 08
*214593 - 08
*214594 - 08
*214595 - 08
*214596 - 08
*214597 - 08
*214598 - 08
*214599 - 08