מספר טלפון


2146003 - 08 מחמוד אחמד סלימאן אלחמארנה
2146011 - 08 סלימאן מחמוד ברכאת'
2146014 - 08 ריאץ' ת'רכי מחמוד אלשאער
2146016 - 08 ח'אלד מחמוד מחמד אבו נחלה
2146017 - 08 ג'לאל סאלם אלברדיני
2146023 - 08 מחמד עיאד אבו טה
2146026 - 08 עבד אלכרים עבד אלרחמן אבו ג'ראד
2146029 - 08 פת'חי עבד אלסלאם חמאד אבועראם
2146032 - 08 יוסף מחמוד עבד אללה אסמאעיל
2146036 - 08 ח'ירי חלמי אלג'מל
2146049 - 08 אסעד מחמד מצלח זערב
2146053 - 08 פרג' מצטפא אלצרפנדי
2146058 - 08 מחמד עבד אלכרים עואד אלסטרי
2146061 - 08 יחיא אחמד עבד אלרחמן עיאש
2146062 - 08 סהילה אחמד אבו צקר
2146068 - 08 עטוה עבד אלכרים עואד סטריה
2146093 - 08 עצאם צאלח מצלח זערב
2146094 - 08 שרכה אלשאם ללת'ג'ארה
2146101 - 08 אחמד עבד אלכרים אבו ג'ראד
2146104 - 08 חסין עבד אלעזיז אבו זאיד
2146108 - 08 מוסא שחדה חג'אזי
2146110 - 08 עבד אלעזיז עבד אלרחמן אלג'נדי
2146114 - 08 עבד אלעזיז אבראהים אלשקאקא
2146119 - 08 זהיר ג'מיל חסונה
2146121 - 08 רמצ'אן צאלח מחמד אלחמאידה
2146126 - 08 עיאד עבד אלראזק אבו טה
2146130 - 08 עלי חסין שאהין
2146131 - 08 ג'מעיה אלצלאח אלאסלאמיה
2146140 - 08 עבד אלעזיז עלי שאהין
2146143 - 08 עבדאלחכים אחמד אלג'עידי
2146148 - 08 עבדאללטיף מחמד אלשיח' עלי
2146150 - 08 צלאח מצלח אבוח'ת'לה
2146151 - 08 חסין עבד אלפת'אח אבואלעיש
2146153 - 08 פת'חי עבדאלסלאם אבועראם
2146161 - 08 נג'אח חמודה עבדאלע'ני
2146164 - 08 מצטפא מחמד עבד אלסלאם ג'בר
2146165 - 08 מחארב טלאל מחארב ת'מראז
2146169 - 08 עמר אסמאעיל עלי שכשך
2146170 - 08 מחמד זידאן מחמוד אבו זהרי
2146175 - 08 טארק ח'אלד אלשיח' עלא
2146178 - 08 פצ'ל ד'יב ג'בר אלע'נאם
2146181 - 08 זכי אסמאעיל מחמד אלהמץ
2146183 - 08 עלי אלעבד נצאר זנון
2146187 - 08 עלי מחמד עלי מהדי
2146189 - 08 אחמד עלא עיד
*214619 - 08
2146202 - 08 נצ'אל עבד אלראוף אלביומי
2146203 - 08 ג'לאל אחמד אבו נאר
2146205 - 08 עבדאלפת'אח עבדאלע'נא אלהמץ
2146209 - 08 רמזי מחמד סלימאן אבו מטר
2146216 - 08 חמיד חסן חאמד עיאש
2146219 - 08 עבדאלע'ני חסן מחמד אבו ג'זר
*214622 - 08
*214623 - 08
*214624 - 08
*214625 - 08
*214626 - 08
*214627 - 08
*214628 - 08
*214629 - 08
*214630 - 08
*214631 - 08
*214632 - 08
*214633 - 08
*214634 - 08
*214635 - 08
*214636 - 08
*214637 - 08
*214638 - 08
*214639 - 08
*214640 - 08
*214641 - 08
*214642 - 08
*214643 - 08
*214644 - 08
*214645 - 08
*214646 - 08
*214647 - 08
*214648 - 08
*214649 - 08
*214650 - 08
*214651 - 08
*214652 - 08
*214653 - 08
*214654 - 08
*214655 - 08
*214656 - 08
*214657 - 08
*214658 - 08
*214659 - 08
*214660 - 08
*214661 - 08
*214662 - 08
*214663 - 08
*214664 - 08
*214665 - 08
*214666 - 08
*214667 - 08
*214668 - 08
*214669 - 08
*214670 - 08
*214672 - 08
*214674 - 08
*214675 - 08
*214676 - 08
*214677 - 08
*214678 - 08
*214679 - 08
*214680 - 08
*214681 - 08
*214682 - 08
*214683 - 08
*214684 - 08
*214685 - 08
*214686 - 08
*214687 - 08
*214688 - 08
*214689 - 08
*214690 - 08
*214692 - 08
*214693 - 08
*214694 - 08
*214695 - 08
*214696 - 08
*214697 - 08
*214698 - 08
*214699 - 08