מספר טלפון


2450009 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
*245001 - 08
2450020 - 08 אחמד מחמד אחמד עסאף
2450024 - 08 חאפט' מחמד אחמד חמד
2450025 - 08 בשיר מחמד נצר
2450027 - 08 חנאן מוסא אחמד אבו עמשה
2450028 - 08 האשם מחמד עלי עסליה
2450029 - 08 נמר עבדאלקאדר צאלח נצר
*245003 - 08
*245004 - 08
*245005 - 08
*245006 - 08
*245007 - 08
*245008 - 08
*245009 - 08
*245010 - 08
2450111 - 08 אשרף מצטפא אלשוא
2450113 - 08 ג'ואד מצטפא עבד אלקאדר בשיר
2450115 - 08 אמין עבד אלחאפט' עבד אלרחמן
2450117 - 08 נאפד' רביע סוידאן
2450118 - 08 אבראהים עבד אלפת'אח ג'אסר
*245012 - 08
*245013 - 08
*245014 - 08
*245015 - 08
2450162 - 08 חסאם מחמד עבד אלפת'אח אבו חמד
2450163 - 08 מחמד עבד אלפת'אח אבו חמד
2450164 - 08 דאניאן עבד אלעזיז אחמד עזיז
2450166 - 08 נסרין עבד אלכרים אבו מנצור
2450168 - 08 עבד אלעטי מחמד עלוש
*245017 - 08
*245018 - 08
*245019 - 08
2450200 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומא
2450201 - 08 ת'ופיק עבד אלרחמן והדאן
2450203 - 08 ג'מאל סלימאן אלנג'אר
2450206 - 08 ג'מאל כאמל מחמוד אבו עמשה
2450207 - 08 עבד אללטיף מחמד טה אלשנטי
2450208 - 08 אנור עטוה רשיד אלשיח'
*245021 - 08
*245022 - 08
*245023 - 08
*245024 - 08
*245025 - 08
*245026 - 08
*245027 - 08
*245028 - 08
*245029 - 08
*245030 - 08
*245031 - 08
*245032 - 08
2450332 - 08 יוסף האשם עיד קדוס
2450334 - 08 עבדאלכרים חמאד אחמד אבו לחיה
2450335 - 08 טאלב רג'ב מצטפא עליאן
2450336 - 08 נעמה ח'מיס אלדאיה
2450338 - 08 חסן יוסף בעלושה
2450339 - 08 ג'מעה מחמד אבראהים אלח'אלדי
*245034 - 08
*245035 - 08
2450360 - 08 אבראהים יונס אחמד חמדין
2450361 - 08 אבראהים אחמד חסין אלזוידי
2450364 - 08 פרג' יוסף חבוב
2450366 - 08 ג'מעיה אלפלאח אלח'יריה
2450368 - 08 אסמאעיל מצבאח מחמד אלבטש
2450369 - 08 מחמוד טה שאכר ח'צ'ר
*245037 - 08
*245038 - 08
*245039 - 08
*245040 - 08
2450410 - 08 ג'מאל מחמד מחמוד אלבע'דאוי
2450412 - 08 אסמאעיל ח'ליל אבו אלעיס
2450417 - 08 פיצל אחמד אלעבד אלאשקר
2450419 - 08 מצלח חסן נמר עביד
2450421 - 08 חסאם מנצור אלכפארנה
2450423 - 08 חאזם מחמד אבו סלטאן
2450424 - 08 עמר חסין עמר אלפאר
2450425 - 08 אדהם מחמד אחמד דואס
2450427 - 08 נצ'אל ג'אבר ג'בר ענבר
2450429 - 08 צאאב מחמד פארס אבו ורדה
*245043 - 08
*245044 - 08
*245045 - 08
2450460 - 08 נעים ד'יב אבו אלפול
2450461 - 08 אחמד ח'ליל אחמד עקיל
2450462 - 08 רסמיה רמצ'אן דאווד אלנג'אר
2450464 - 08 סעיד שאכר מצטפא עיאש
2450468 - 08 מחמד עבד אללה אחמד אלציפי
2450469 - 08 זהיר זקול
*245047 - 08
*245048 - 08
*245049 - 08
*245050 - 08
*245051 - 08
*245052 - 08
*245053 - 08
*245054 - 08
*245055 - 08
*245056 - 08
*245057 - 08
*245058 - 08
*245059 - 08
*245060 - 08
*245061 - 08
*245062 - 08
*245063 - 08
*245064 - 08
*245065 - 08
*245066 - 08
*245067 - 08
*245068 - 08
*245069 - 08
*245070 - 08
*245071 - 08
*245072 - 08
*245073 - 08
*245074 - 08
*245075 - 08
*245076 - 08
*245077 - 08
*245078 - 08
*245079 - 08
*245080 - 08
*245081 - 08
*245082 - 08
*245083 - 08
*245084 - 08
*245085 - 08
*245086 - 08
*245087 - 08
*245088 - 08
*245089 - 08
*245090 - 08
*245091 - 08
*245092 - 08
*245093 - 08
*245094 - 08
*245095 - 08
*245096 - 08
*245097 - 08
*245098 - 08