מספר טלפון


2451000 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה ח'ט מודם
2451009 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה - עמומי
2451049 - 08 צלאח ג'ודת' רמצ'אן אלזענון
2451050 - 08 צלאח רג'ב מחמד אלרצ'יע
2451051 - 08 מעין מצבאח חסין פלפל
2451052 - 08 עאטף עבד אלרחמן אלבראוי
2451055 - 08 חג'אזי עטיה חמודה
2451056 - 08 זיאד מחמד אלמצרי
2451057 - 08 אימן פהמי ג'מעה אלמצרי
2451061 - 08 עיסא מסלם אבראהים מסלם
2451065 - 08 מצטפא פת'חי מצטפא אלמצרי
2451066 - 08 שרכה כרם לת'ג'ארה אלאדויה
2451067 - 08 אסמאעיל מחמד אלמצרי
2451068 - 08 אחמד חסן אבו טאלב
2451070 - 08 מחמד ג'מעה עלי אבועג'ינה
2451071 - 08 חסאם סאמי ד'יאב אלמצרי
2451078 - 08 ג'מעה מחמד שעבאן חמודה
2451079 - 08 ג'האד רמצ'אן סעד
2451080 - 08 יוסף רג'ב מחמד אלרצ'יע
2451090 - 08 מדרסה חמזה בן עבדאלמטלב אלאסאסיה אלדניא
2451092 - 08 כמאל יוסף אלבראוי
2451093 - 08 ג'מיל יוסף חסן אבו ג'ראד
2451095 - 08 נאפד' ג'ודת' רג'ב אלרצ'יע
2451097 - 08 מחמד ברג'ס עאשור ורש אע'א
2451100 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2451103 - 08 מחמד אחמד אלרחל
2451104 - 08 אסעד מחמוד רג'ב אבו ג'ראד
2451107 - 08 מחמוד ברג'ס עאשור
2451109 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2451110 - 08 אבראהים צברי מחמד עליאן
2451113 - 08 שחדה חג'אזי חסן חמודה
2451114 - 08 מחמדדיב עלי דיב אלבראוי
2451116 - 08 עלי חסן אלסיד אבוטאלב
2451119 - 08 אסעד יוסף אלבראוי
2451122 - 08 עלי מחמד אבוג'ראד
2451129 - 08 עמר ח'לף עבדאללה אללוח
2451139 - 08 מחמד פוזי אבו וטפה
2451140 - 08 חסן עיד יוסף אלמצרי
2451143 - 08 מחמוד מחמד עלי אבו עג'ינה
2451145 - 08 האני סלטאן ארמיח אלוחידי
2451148 - 08 סלימאן פוזאן סלימאן אלמצרי
2451149 - 08 צלאח מחמד סלימאן אלמצרי
2451152 - 08 ג'האד מחמד שעבאן חמודה
2451160 - 08 אחמד מחמד עיסי אלמצרי
2451162 - 08 מחמד עמר עבדרבה ח'צ'יר
2451171 - 08 וג'יה כמאל יוסף אלבראוי
2451172 - 08 אכאבר סלימאן אלמצרא
2451200 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2451206 - 08 ג'מיל מחמד מחמוד קאסם
2451209 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
2451210 - 08 סמיר עפיף חסן אלג'ראח
*245123 - 08
*245124 - 08
*245125 - 08
*245126 - 08
*245127 - 08
*245128 - 08
*245129 - 08
*245130 - 08
*245131 - 08
*245132 - 08
*245133 - 08
*245134 - 08
*245135 - 08
*245136 - 08
*245137 - 08
*245138 - 08
*245139 - 08
*245140 - 08
*245142 - 08
*245143 - 08
*245144 - 08
*245145 - 08
*245148 - 08
*245149 - 08
*245150 - 08
*245151 - 08
*245153 - 08
*245154 - 08
*245155 - 08
*245156 - 08
*245157 - 08
*245160 - 08
*245161 - 08
*245162 - 08
*245163 - 08
*245164 - 08
*245165 - 08
*245166 - 08
*245167 - 08
*245168 - 08
*245169 - 08
*245170 - 08
*245171 - 08
*245172 - 08
*245173 - 08
*245174 - 08
*245175 - 08
*245176 - 08
*245177 - 08
*245178 - 08
*245179 - 08
*245180 - 08
*245181 - 08
*245182 - 08
*245183 - 08
*245184 - 08
*245186 - 08
*245187 - 08
*245188 - 08
*245189 - 08
*245190 - 08
*245191 - 08
*245192 - 08
*245193 - 08
*245194 - 08
*245195 - 08
*245196 - 08
*245197 - 08
*245198 - 08