מספר טלפון


2453000 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2453009 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
*245301 - 08
2453020 - 08 בסאם אחמד עבדאללה קציעה
2453021 - 08 מחמד עבדאלרחמן מחמד אבו אלג'בין
2453022 - 08 סרחאן מוסי מחמד סרחאן
2453024 - 08 נאצר סעיד אבו עוכל
2453025 - 08 מג'אהד חסין אבראהים אלעג'ורי
2453028 - 08 סמיר ח'ליל מחמד אבוחג'ר
*245303 - 08
*245304 - 08
2453050 - 08 חסן ג'מעה מחמד נצאר
2453053 - 08 דאר אלשבאב ללסקאפה ואלפנון
2453054 - 08 שרכה אלמרג' ללת'ג'ארת' אלעא מה
2453056 - 08 מחמד עבדאללאם חמודה אלמטוק
2453057 - 08 יוסף חמודה עבדאלסלאם אלמטוק
2453058 - 08 סאמח ג'מיל חסן אלעג'רמי
2453060 - 08 אלשרכה אלערביה אלפלסטיניה ללת'ח'זין ואלת'בריד
2453061 - 08 אלשרכה אלערביה אלפלסטיניה ללת'ח'זין ואלת'בריד
2453062 - 08 אלשרכה אלערביה אלפלסטיניה ללת'ח'זין ואלת'בריד
2453068 - 08 אלשרכה אלערביה אלפלסטיניה ללת'ח'זין ואלת'בריד
2453069 - 08 אלשרכה אלערביה אלפלסטיניה ללת'ח'זין ואלת'בריד
*245307 - 08
*245308 - 08
*245309 - 08
*245310 - 08
*245311 - 08
2453121 - 08 אימאן עמר אבראהים מוסא
2453122 - 08 עבדאלסאת'ר רמצ'אן מחמוד אלכרדי
2453125 - 08 ג'מעה יוסף אלדבור
2453126 - 08 חסן כמאל צאלח חמאדה
2453127 - 08 עבד אלכרים נט'מי מחמד בלאטה
2453129 - 08 מחמד רזק עלי אלחרסאני
2453134 - 08 נעמה מחמוד רפיע
2453135 - 08 ח'דיג'ה עבד אלראזק זמלט
2453136 - 08 אימן עלי רמצ'אן אלכרדי
2453139 - 08 נעים מצבאח אסמאעיל עבד אלהאדי
*245314 - 08
*245315 - 08
*245316 - 08
*245317 - 08
*245318 - 08
2453190 - 08 שרכה רשאדכו אלבלאסת'יכיה ללצנאעה ואלת'ג'ארה
2453194 - 08 עבדאלרחמן מחמד עבדאלרחמן אלת'לולא
2453195 - 08 סלאמה עלי עבדאלרחמן אלנאג'י
2453196 - 08 אחמד מחמד מחמוד עביד
2453199 - 08 באסם עבדאללה אלמצרא
*245320 - 08
2453210 - 08 נאפד' עבדאלהאדי ד'יב פלפל
2453211 - 08 בהג'ת' אחמד חסן דיב
2453212 - 08 נג'וא מחמוד אסמאעיל אלמדהון
2453215 - 08 כרימה אחמד ג'מיל אלשראפא
2453217 - 08 עבד אלעזיז מחמוד אבו רפיע
*245322 - 08
*245323 - 08
2453245 - 08 נט'מיה ח'ליל ערוק
2453246 - 08 פאיק מחמד מחמוד אלחו
2453249 - 08 ע'אזי חסן אחמד פרג' אללה
2453250 - 08 שרכה פלסטין ללאסת'סמאר אלעקארא
2453252 - 08 מאזן מחמד שעבאן מראד
2453254 - 08 פלאח סלמאן עסמאן סעד
2453258 - 08 יאסר נבהאן סלאמה שלאיל
*245326 - 08
2453270 - 08 נביל דאוד חסן עסליה
2453271 - 08 חסאם אדריס עאמר אבו צפיה
2453272 - 08 ג'מאל עאצי דרויש ע'בון
2453277 - 08 שרכה באטון אלשמאל
*245328 - 08
*245329 - 08
*245330 - 08
2453310 - 08 שרכה ריחאן ללמקאולאת'
2453312 - 08 סמיר עלי חסין אבועמשה
2453314 - 08 מצטפא רג'ב מצטפי אלדבור
2453315 - 08 חאמד עודה אחמד אלת'ת'רי
2453317 - 08 נצ'אל עבדאלקאדר עבדאללה אבו שכיאן
2453318 - 08 בסאם מחמוד אבראהים אלקאנוע
*245332 - 08
*245333 - 08
*245334 - 08
*245335 - 08
*245336 - 08
*245337 - 08
*245338 - 08
*245339 - 08
*245340 - 08
*245341 - 08
*245342 - 08
*245343 - 08
*245344 - 08
*245345 - 08
*245346 - 08
*245347 - 08
*245348 - 08
*245349 - 08
*245350 - 08
*245351 - 08
*245352 - 08
*245353 - 08
*245354 - 08
*245355 - 08
*245356 - 08
*245357 - 08
*245358 - 08
*245359 - 08
*245360 - 08
*245361 - 08
*245362 - 08
*245363 - 08
*245364 - 08
*245365 - 08
*245366 - 08
*245367 - 08
*245368 - 08
*245369 - 08
*245370 - 08
*245371 - 08
*245372 - 08
*245373 - 08
*245374 - 08
*245375 - 08
*245376 - 08
*245377 - 08
*245378 - 08
*245379 - 08
*245380 - 08
*245381 - 08
*245382 - 08
*245383 - 08
*245384 - 08
*245385 - 08
*245386 - 08
*245387 - 08
*245388 - 08
*245389 - 08
*245390 - 08
*245391 - 08
*245392 - 08
*245393 - 08
*245394 - 08
*245395 - 08
*245396 - 08
*245397 - 08
*245398 - 08
*245399 - 08