מספר טלפון


2455000 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2455005 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2455006 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2455009 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
*245501 - 08
*245502 - 08
*245503 - 08
2455040 - 08 אלעבד מחמד אלשראפי
2455043 - 08 סעד מחמד סלימאן אבוע'זאל
2455044 - 08 שרכה אלואג'רי אלמסאהמה אלמחדודה
2455045 - 08 עוץ' אללה מצטפא שקורה
2455047 - 08 אחמד עלי עלי אבואלעמרין
2455049 - 08 עבדאלפת'אח עסמאן חסן אבוזאידה
*245505 - 08
2455060 - 08 נאפד אחמד בחרא סעיפאן
2455067 - 08 זהדי עלי מחמד אחמד
2455068 - 08 בנך פלסטין
2455069 - 08 בנך פלסטין
2455072 - 08 בנך פלסטין
2455073 - 08 מאהר עבאס מצטפא הדיב
2455074 - 08 אשרף אחמד מחמוד ריחאן
2455075 - 08 סעיד מחמד עדאללה אבראהים
2455076 - 08 עבדאלרחמן ת'מראז
2455079 - 08 עבדאלקאדר חסין עבדאלקאדר אבו עיטה
*245508 - 08
2455092 - 08 רוצ'ה עבדאללה מחמד נופל
2455094 - 08 אבראהים יחיא דאווד סלימאן
2455095 - 08 סעיד חסן אבו סלטאן
2455098 - 08 נאפד רביע סאלם אלנג'אר
2455099 - 08 סאמי עלי עבדאלקאדר אבו ג'להום
2455100 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
2455101 - 08 שרכה סרחאן אח'ואן
2455103 - 08 ח'צ'רה מחמד עבדאלרחמן חויחי
2455104 - 08 נאדי אבראהים אבו הרביד
2455109 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
*245511 - 08
2455120 - 08 שרכה ח'לף ועבדאללה ללת'ג'ארה ואלצנאעה
2455122 - 08 לטפי עבד אלרחמן אלשלפוח
2455123 - 08 בסאם אלעבד אחמד אלסלטאן
2455124 - 08 עלי עיסא חסין עבדאלע'ני
2455125 - 08 מחמד אחמד מחמד אבו רכבה
2455127 - 08 אחמד שחאדה חסן אבוטבק
2455131 - 08 אחמד מחמד סעיד אלטבאטיבי
2455132 - 08 מחמד נט'מי חסין אבו סלטאן
2455133 - 08 ראאד שכרי עואד אבו אלחצין
2455137 - 08 עאדל מחמוד עבד אלרחמן ג'מעה
2455139 - 08 ח'אלד מחמד מחמוד ח'ליל
*245514 - 08
2455151 - 08 מחמד נמר מחמד אבואלכאס
2455152 - 08 מחמד סאלם מחמד אלנאעוק
2455155 - 08 עאהד חסאן ג'מעה חסאן
2455157 - 08 אסאמה סלאמה עבד אלפת'אח אלחאג'
2455159 - 08 חאת'ם מחמד רמצ'אן אלפאר
2455160 - 08 כמאל פארס עלי עזאם
2455161 - 08 באסם עבד ג'בר אלכפארנה
2455164 - 08 סעיד מחמד ג'מאל עבד אלח'אלק ריחאן
2455168 - 08 עבדאלפת'אח עבדאללטיף אלחו
2455169 - 08 עבדאלכרים עבדאלקאדר צקר
*245517 - 08
*245518 - 08
*245519 - 08
*245520 - 08
*245521 - 08
*245522 - 08
*245523 - 08
*245524 - 08
*245525 - 08
*245526 - 08
*245527 - 08
*245528 - 08
*245529 - 08
*245530 - 08
*245531 - 08
*245532 - 08
*245533 - 08
*245534 - 08
*245535 - 08
*245536 - 08
*245537 - 08
*245538 - 08
*245539 - 08
*245540 - 08
*245541 - 08
*245542 - 08
*245543 - 08
*245544 - 08
*245545 - 08
*245546 - 08
*245547 - 08
*245548 - 08
*245549 - 08
*245550 - 08
*245551 - 08
*245552 - 08
*245553 - 08
*245554 - 08
*245555 - 08
*245556 - 08
*245557 - 08
*245558 - 08
*245559 - 08
*245560 - 08
*245561 - 08
*245562 - 08
*245563 - 08
*245564 - 08
*245565 - 08
*245566 - 08
*245567 - 08
*245568 - 08
*245569 - 08
*245570 - 08
*245571 - 08
*245572 - 08
*245573 - 08
*245574 - 08
*245575 - 08
*245576 - 08
*245577 - 08
*245578 - 08
*245579 - 08
*245580 - 08
*245581 - 08
*245582 - 08
*245583 - 08
*245584 - 08
*245585 - 08
*245586 - 08
*245587 - 08
*245588 - 08
*245589 - 08
*245590 - 08
*245591 - 08
*245592 - 08
*245593 - 08
*245594 - 08
*245595 - 08
*245596 - 08
*245597 - 08
*245598 - 08
*245599 - 08