מספר טלפון


2456000 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה אלסנת'ראל
2456009 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
*245601 - 08
*245602 - 08
*245603 - 08
*245604 - 08
*245605 - 08
*245606 - 08
*245607 - 08
*245608 - 08
*245609 - 08
*245610 - 08
*245611 - 08
*245612 - 08
*245613 - 08
2456140 - 08 דאוד חסן עסליה
2456142 - 08 פאיק ערפה עבדאלקאדר חמודה
2456146 - 08 ג'ברת' אבואלחסן דאוד נג'אר
2456147 - 08 עבדאללה יוסף לוא
2456148 - 08 מחמד סעיד עבד אלרחמן צאלח
2456149 - 08 אחמד מצטפא עסאף
2456151 - 08 מחמד מחמוד עבדרבה ריחאן
2456152 - 08 פצ'ל עבדאללה עלי ג'ניד
2456153 - 08 עבדאלראוף מחמד מסעוד
2456155 - 08 מחמד מוסא חסין דרדונה
2456158 - 08 סמיר חסן אבראהים אשקר
2456159 - 08 צאלח מצטפא דרדונה
*245616 - 08
*245617 - 08
2456180 - 08 בנך פלסטין
2456183 - 08 מחמד מחמד עבדרבה צאלח
2456185 - 08 מחמד רג'ב יוסף עביד
2456187 - 08 שוקי עבדאלרחמן מצלח צאלח
2456188 - 08 מחמד מחמד אחמד אבוורדה
2456189 - 08 רמצ'אן מחמד ג'בר נעים
*245619 - 08
2456203 - 08 זיאד רביע מטוק
2456204 - 08 פאאד ג'מיל רצ'ואן
2456206 - 08 מצטפא מחמד אלקאנוע
2456207 - 08 השאם חסין עבדאללה אבו עמרה
2456211 - 08 יוסף אבראהים בדר
2456213 - 08 ח'צ'ר שעבאן אלכרדי
2456216 - 08 אחמד מחמד בטראן
2456217 - 08 מוסא מחמוד יאסין מטוק
2456219 - 08 פאיקה אסמאעיל מחמוד מנצור
*245622 - 08
2456230 - 08 סעיד מחמוד מראד אלכרדי
2456235 - 08 פת'חי אחמד אבראהים אבו קמר
2456236 - 08 מאהר זהדי אבומטר
2456239 - 08 ד'יב מצטפא שנאט
*245624 - 08
2456250 - 08 מחמוד מחמד עבדאלרחמן עבדאללה
2456253 - 08 וסאם מחמד רמצ'אן אלמצרי
2456254 - 08 מחמד רג'ב אבוורדה
2456256 - 08 רשדי רמצ'אן אחמד אלאזרק
2456257 - 08 אחמד סעיד מחמד אבוורדה
2456258 - 08 אלג'מעיה אלאסלאמיה -מחמד עבדאלהאדי שהאב
2456260 - 08 עבדאלצמד מחמוד יונס
2456262 - 08 זיאד מחמד אחמד אלעסכרי
2456265 - 08 יוסף מחמד ת'לולי
2456268 - 08 מחמוד מחמד אלזאע'א
2456270 - 08 מחמד טה חמאדה
2456273 - 08 עבדאלקאדר עלי צאפי
2456276 - 08 מחמד אבראהים אבו חסין
2456278 - 08 מחמוד שחאדה הבאש
*245628 - 08
*245629 - 08
*245630 - 08
2456312 - 08 מחמד עבדאללה עוצ'
2456313 - 08 ד'יב אחמד צ'מידה
2456315 - 08 חסן עבדאללה יוסף לוא
2456316 - 08 מחמד מצלח אבו ח'ליפה
*245632 - 08
*245633 - 08
*245634 - 08
*245635 - 08
*245636 - 08
*245637 - 08
*245638 - 08
*245639 - 08
*245640 - 08
*245641 - 08
*245642 - 08
*245643 - 08
*245644 - 08
*245645 - 08
*245646 - 08
*245647 - 08
*245648 - 08
*245649 - 08
*245650 - 08
*245651 - 08
*245652 - 08
*245653 - 08
*245654 - 08
*245655 - 08
*245656 - 08
*245657 - 08
*245658 - 08
*245659 - 08
*245660 - 08
*245661 - 08
*245662 - 08
*245663 - 08
*245664 - 08
*245665 - 08
*245666 - 08
*245667 - 08
*245668 - 08
*245669 - 08
*245670 - 08
*245671 - 08
*245672 - 08
*245673 - 08
*245674 - 08
*245675 - 08
*245676 - 08
*245677 - 08
*245678 - 08
*245679 - 08
*245680 - 08
*245681 - 08
*245682 - 08
*245683 - 08
*245684 - 08
*245685 - 08
*245686 - 08
*245687 - 08
*245688 - 08
*245689 - 08
*245690 - 08
*245691 - 08
*245692 - 08
*245693 - 08
*245694 - 08
*245695 - 08
*245696 - 08
*245697 - 08
*245698 - 08
*245699 - 08