מספר טלפון


*245700 - 08
2457010 - 08 שרכה מצאנע אלצפא ללאסאס אלמכת'בי
2457013 - 08 ח'אלד מחמוד מחמד שאהין
2457014 - 08 פאאד מחמד אבואלחסנא
2457018 - 08 מחמוד מחמד מזענן
2457019 - 08 ת'ופיק טה עבדאללה אלחלבי
2457020 - 08 מג'לס קרוי ג'באליא -אלנזלה
2457021 - 08 חסין מצבאח חלאוין
2457024 - 08 ת'חסין אסחאק אחמד אבראהים
2457025 - 08 מחמד עבדאללה עבדרבה
2457027 - 08 מחמד יוספ* מחמד חסן אשת'יוי
2457029 - 08 חסן עלי מחמוד עאבד
*245703 - 08
2457040 - 08 שרכה אלדעאלסה ללת'ג'ארה ואלצנאעה
2457041 - 08 ג'מאל מחמד ד'יב צאפי
2457043 - 08 עבד אלעזיז עבדאללה עבדאלנבי
2457047 - 08 פאיז מחמד שחאדה שאמיה
2457048 - 08 סעיד צבח עבדרבה עלוש
2457049 - 08 חסן עלי מחמוד עאבד
2457050 - 08 מרכז אלנשאט אלנסאאי בית' חאנון
2457051 - 08 אנור מחמוד חסן לבד
2457052 - 08 סעיד מחמוד חסין מסעוד
2457054 - 08 כמאל מחמד מחמוד אלעג'רמי
2457058 - 08 מחמד אלשאפעי מוסי ג'מל
2457059 - 08 מצטפי מחמד מצטפי סלי
*245706 - 08
2457070 - 08 יוסף עלי עבדאלהאדי אבושראר
2457071 - 08 רבחי מחמד עלי עודה
2457074 - 08 עבדאלרחים אלע'ליט
2457076 - 08 אנואר צלאח מחמד ג'ניד
2457077 - 08 שרין נביל מצטפא אלטיב
2457080 - 08 צראר מחמד סלמאן מנון
2457081 - 08 ג'מיל כאיד עביד
2457083 - 08 עבד אלכרים פרג' אחמד נצר
2457086 - 08 נצר ח'מיס אסמאעיל רצ'ואן
2457089 - 08 אחמד מחמד עבדאלחמיד עזיז
2457090 - 08 חסן עבדאלפת'אח עבדאלקאדר ח'צ'ר
2457094 - 08 רזק מחמד מחמוד אלשנדע'לי
2457095 - 08 פריד מחמד אלעבד אלשאער
2457097 - 08 אבראהים מחמד רצ'ואן סלמאן
2457099 - 08 אבראהים בחור
2457102 - 08 מצטפי דרויש אחמד אבו אלקמצאן
2457104 - 08 ראאד נאצר עבדאלרחמן אבו עודה
2457109 - 08 ח'אלד ערפאת' עאשור עלוש
2457112 - 08 שרכה אבוורדה אח'ואן
2457113 - 08 עטא אחמד עטיה אלברש
2457114 - 08 עאדל אחמד עטיה אלברש
2457119 - 08 אחמד סאלם אחמד אבוורדה
*245712 - 08
2457130 - 08 מדחת' יוסף מחמד אלחלו
2457131 - 08 מחמד אחמד עפאנה
2457132 - 08 אדיבה מחמד אלחואג'רי
2457136 - 08 מוסא מחמד עבדאלקאדר לבד
2457137 - 08 עטא אלעבד מחמד אבו ג'בה
2457141 - 08 חסין מחמד אלג'מל
2457142 - 08 בסאם מחמד זקות'
2457145 - 08 מדיריה שרטה ג'באליא
2457149 - 08 עזה עבדאלכרים מחמוד אלנג'אר
*245715 - 08
*245716 - 08
*245717 - 08
*245718 - 08
*245719 - 08
*245720 - 08
*245721 - 08
*245722 - 08
*245723 - 08
*245724 - 08
*245725 - 08
*245726 - 08
*245727 - 08
*245728 - 08
*245729 - 08
*245730 - 08
*245731 - 08
*245732 - 08
*245733 - 08
*245734 - 08
*245735 - 08
*245736 - 08
*245737 - 08
*245738 - 08
*245739 - 08
*245740 - 08
*245741 - 08
*245742 - 08
*245743 - 08
*245744 - 08
*245745 - 08
*245746 - 08
*245747 - 08
*245748 - 08
*245749 - 08
*245750 - 08
*245751 - 08
*245752 - 08
*245753 - 08
*245754 - 08
*245755 - 08
*245756 - 08
*245757 - 08
*245758 - 08
*245759 - 08
*245760 - 08
*245761 - 08
*245762 - 08
*245763 - 08
*245764 - 08
*245765 - 08
*245766 - 08
*245767 - 08
*245768 - 08
*245769 - 08
*245770 - 08
*245771 - 08
*245772 - 08
*245773 - 08
*245774 - 08
*245775 - 08
*245776 - 08
*245777 - 08
*245778 - 08
*245779 - 08
*245780 - 08
*245781 - 08
*245782 - 08
*245783 - 08
*245784 - 08
*245785 - 08
*245786 - 08
*245787 - 08
*245788 - 08
*245789 - 08
*245790 - 08
*245791 - 08
*245792 - 08
*245793 - 08
*245794 - 08
*245795 - 08
*245796 - 08
*245797 - 08
*245798 - 08
*245799 - 08