מספר טלפון


2459004 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2459011 - 08 מוסא מחמד אבו דון
2459012 - 08 עבדרבה מחמד אלעג'רמא
2459014 - 08 מחמד עלי מחמד עסליה
2459015 - 08 נביל עבד אלעט'ים פרח עסליה
2459016 - 08 צאלח מצטפי מחמד אבו חמידאן
2459019 - 08 עוץ' ד'יאב אבו ביצ'
*245902 - 08
*245903 - 08
*245904 - 08
*245905 - 08
*245906 - 08
*245907 - 08
*245908 - 08
*245909 - 08
*245910 - 08
*245911 - 08
2459121 - 08 עאשור מחמד עלוש
2459122 - 08 מחמוד מחמד אחמד חמדאן
2459124 - 08 אחמד אלעבד עלי אלקרעה
2459126 - 08 מחמוד עסמאן חסין ת'איה
2459127 - 08 צאלח חמד עודה סאבת'
2459129 - 08 רביע חסן דאווד קרקז
2459130 - 08 רמצ'אן מחמד עבד אלהאדי אלפאלוג'י
2459132 - 08 חסני עבדאללטיף יוסף אלחו
2459134 - 08 עארף ח'ליל אלטיב
2459135 - 08 פת'חי מחמד חסן סוילם
2459137 - 08 עאמר ח'ליל אלטיב
2459139 - 08 עמאר ח'ליל עלי אלטיב
*245914 - 08
2459154 - 08 ג'מאל עאיש אלנג'אר
2459155 - 08 מדרסה אלשימאה
2459157 - 08 סמיר חרב צאלח אבוחבל
2459158 - 08 עבד אלקאדר אחמד עבדאלקאדר אלמצרי
2459159 - 08 סעדי ג'ודת' אלזענון
2459161 - 08 מחמד דיב ריאן ואולאדה
2459163 - 08 מאהר יוסף דואס
2459164 - 08 סעדא ח'ליל מחמד צאלח
2459168 - 08 עאטף ח'ליל אלשאפעי
2459169 - 08 סמיר מצטפא עבדו אבו מד אללה
2459170 - 08 מחמוד מחמד מחמד מסעוד
2459178 - 08 אשרף עיד מחמד אלעג'רמי
*245918 - 08
2459192 - 08 מחמד חמדא מחמד חמדיה
2459193 - 08 סעיד דרויש מקאט
2459194 - 08 פח'רי צאלח אליאזג'י
2459197 - 08 מצטפא חלמי סאק אללה
2459199 - 08 עבד אללה פאאד שעבאן ריחאן
2459200 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2459201 - 08 יוסף עוץ' ד'יב מהרה
2459203 - 08 חאת'ם כמאל סלאמה אלאי
2459204 - 08 סעיד צבח עלוש
2459205 - 08 מחמד אחמד חמודה
2459209 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2459212 - 08 מחמד זכריא חסן אבו חמיד
2459213 - 08 ג'מיל עבד אללה עבד אלסלאם יאסין
2459214 - 08 עטאאללה חסן אלנג'אר
2459215 - 08 כפאח סלים מחמד זקול
2459217 - 08 מעין אחמד צאלח
2459220 - 08 אבראהים חסן עבדאלקאדר חמדאן
2459223 - 08 חלמי אבו ג'להום
2459224 - 08 יוסף עבדאלפת'אח מחמד ח'ליל
2459225 - 08 הארון עסמאן עלי
*245923 - 08
*245924 - 08
*245925 - 08
*245926 - 08
*245927 - 08
*245928 - 08
*245929 - 08
*245930 - 08
*245931 - 08
*245932 - 08
*245933 - 08
*245934 - 08
*245935 - 08
*245936 - 08
*245937 - 08
*245938 - 08
*245939 - 08
*245940 - 08
*245941 - 08
*245942 - 08
*245943 - 08
*245944 - 08
*245945 - 08
*245946 - 08
*245947 - 08
*245948 - 08
*245949 - 08
*245950 - 08
*245951 - 08
*245952 - 08
*245953 - 08
*245954 - 08
*245955 - 08
*245956 - 08
*245957 - 08
*245958 - 08
*245959 - 08
*245960 - 08
*245961 - 08
*245962 - 08
*245963 - 08
*245964 - 08
*245965 - 08
*245966 - 08
*245967 - 08
*245968 - 08
*245969 - 08
*245970 - 08
*245971 - 08
*245972 - 08
*245973 - 08
*245974 - 08
*245975 - 08
*245976 - 08
*245977 - 08
*245978 - 08
*245979 - 08
*245980 - 08
*245981 - 08
*245982 - 08
*245983 - 08
*245984 - 08
*245985 - 08
*245986 - 08
*245987 - 08
*245988 - 08
*245989 - 08
*245990 - 08
*245991 - 08
*245992 - 08
*245993 - 08
*245994 - 08
*245995 - 08
*245996 - 08
*245997 - 08
*245998 - 08
*245999 - 08