מספר טלפון


2473005 - 08 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה מקר אלשרכה( בית' לאהיא )
2473017 - 08 מוסא אסמאעיל מוסא אלסבלאוי
2473021 - 08 דיאב יוסף אחמד אלפירי
2473022 - 08 זכי יוסף אחמד אלפירי
2473023 - 08 צלאח צאלח אבראהים אבו ורדה
2473027 - 08 איאד אבראהים מנסי צביח
2473029 - 08 מחמד עבדאללטיף חסן פרחאת'
2473030 - 08 עזיז עבדאללה עבדאלמג'יד עזיז
2473031 - 08 ת'יסיר אבראהים עלי אבו נדא
2473033 - 08 עמאר נאיף מחמוד נבהאן
2473059 - 08 אימאן יוסף מחמד אלנג'אר
2473071 - 08 סמיחה אלעבד מחמד אלכחלות'
2473072 - 08 מחמוד עבד מחמוד אבושמלה
2473073 - 08 אחמד עבדאלכרים אחמד אלטיב
2473074 - 08 מחמד עבד אלכרים אחמד אלטיב
2473075 - 08 רפקה רובין אחמד חג'אזי
2473089 - 08 אבראהים יאסין אלעאלול
2473090 - 08 סלוא מצפא עבדאללה אבו נדא
2473096 - 08 אסמאה עלי אחמד מחמוד
2473101 - 08 סמיח פריג' מחמד עאבד
2473105 - 08 סלים מניר אלדדח
2473106 - 08 עאדל עבדאלעזיז צאפי
2473112 - 08 חסין רביע אחמד סאלם ד'יב
2473115 - 08 עאטף מצטפא מחמוד אלעג'רמי
2473118 - 08 טארק מחמד חסן אבו זאיד
2473123 - 08 אחמד סלים מחמד מטיר
2473130 - 08 מדיריה אלת'רביה ואלת'עלים
2473131 - 08 מדיריה אלת'רביה ואלת'עלים
2473132 - 08 מדיריה אלת'רביה ואלת'עלים
2473133 - 08 מדיריה אלת'רביה ואלת'עלים
2473141 - 08 מחמד אכרם רמצ'אן שעבאן
2473143 - 08 סהיל מצטפי מחמד עסמאן
2473147 - 08 ריאץ' עדנאן עבדאללה אלהנדא
2473156 - 08 ח'אלד חסין אבראהים קרמוט
2473158 - 08 ג'מיל אחמד חסן שחאדה
2473164 - 08 מאהר ת'ופיק עבד נת'יל
2473182 - 08 נאפד' אחמד אבו זר
2473193 - 08 עמאד עבדאלמג'יד מחמד אלמבחוח
2473195 - 08 זכריא מחמוד אבו לאשין
2473198 - 08 עלאה מחמוד חסן אלהנדא
2473206 - 08 מאהר אבראהים מחמד אלמבחוח
2473214 - 08 רזק רביע מחמד ריחאן
2473216 - 08 עצאם עלי מחמד בעלושה
2473218 - 08 רג'ב ג'ריס צלאח אלמקאדמה
2473223 - 08 אחמד מחמד חסן ערב
2473224 - 08 מחמד זכריא מחמד עודה
2473231 - 08 ג'מאל מחמוד אבראהים שבאנה
2473238 - 08 פוזא טאלב נצאר אלוחידא
2473243 - 08 כמאל עבד אללה מחמד אבו סלימאן
2473248 - 08 מחמוד סלים אבו דאן
2473253 - 08 נביל מחמוד חמדאן לבד
2473255 - 08 איהאב עלי מחמוד ח'יר אלדין
*247327 - 08
*247328 - 08
*247329 - 08
*247330 - 08
*247331 - 08
*247332 - 08
*247333 - 08
*247334 - 08
*247335 - 08
*247336 - 08
*247337 - 08
*247338 - 08
*247339 - 08
*247341 - 08
*247342 - 08
*247344 - 08
*247345 - 08
*247346 - 08
*247347 - 08
*247348 - 08
*247349 - 08
*247350 - 08
*247351 - 08
*247352 - 08
*247354 - 08
*247355 - 08
*247356 - 08
*247357 - 08
*247358 - 08
*247360 - 08
*247361 - 08
*247362 - 08
*247364 - 08
*247365 - 08
*247366 - 08
*247367 - 08
*247368 - 08
*247369 - 08
*247370 - 08
*247371 - 08
*247372 - 08
*247373 - 08
*247376 - 08
*247377 - 08
*247378 - 08
*247379 - 08
*247380 - 08
*247381 - 08
*247382 - 08
*247383 - 08
*247384 - 08
*247386 - 08
*247387 - 08
*247388 - 08
*247389 - 08
*247390 - 08
*247391 - 08
*247392 - 08
*247393 - 08
*247394 - 08
*247395 - 08
*247396 - 08
*247397 - 08
*247398 - 08
*247399 - 08