מספר טלפון


2475013 - 08 ג'מאל אבראהים חסן אבו עידה
2475014 - 08 ת'יסיר מחמד ד'יאב
2475016 - 08 אחמד עבד אלראזק מצלח
2475020 - 08 עבדאלמאלך עבד אלמאמן ע'אנם
2475021 - 08 ת'חסין עבדאלפת'אח עודה
2475029 - 08 חסן סאלם חסין אבועידה
2475034 - 08 מחמוד מחמד אלח'טיב
2475039 - 08 מאג'ד עבד אלחמיד אלדאעור
2475042 - 08 חסן צאלח אלמבחוח
2475043 - 08 אבראהים מחמוד זקות'
2475046 - 08 עבדאללה סעיד פרהודה
2475047 - 08 אבראהים עבד אלרחמן אבו מהאדי
2475055 - 08 נקאבה אלמהנדסין - פרע אלשמאל
2475059 - 08 מחמד עבד אלקאדר שאכר צאלח
2475061 - 08 מחמד עבדאללה אבו זבידה
2475062 - 08 פצ'ל עלי חסן אלנג'אר
2475063 - 08 מחמד חסין מנצור
2475064 - 08 אחמד חסן נאצר מוסא
2475065 - 08 חמזה עלי עביד
2475070 - 08 מצטפא מחמוד אלעג'רמי
2475071 - 08 מרים חסן אסמאעיל אבו זענונה
2475073 - 08 איאד סעיד עאיש אלטיב
2475077 - 08 יוסף רבאח אלנג'אר
2475079 - 08 עבדאלכרים מחמוד מחמד אבו סמעאן
2475081 - 08 עבדאלפת'אח צאלח ח'צ'ר
2475083 - 08 מחמוד עבד אלפת'אח מחמד סמור
2475087 - 08 זהיר ג'בר מחמד אלמג'דלאוי
2475088 - 08 ת'יסיר רבאח טאלב אלנג'אר
2475090 - 08 מאג'ד עבד אלרחמן ג'מעה אלבראוי
2475091 - 08 השאם עבדאלרחמן אלבראוי
2475092 - 08 מחמוד טאלב שאכר חמיד
2475093 - 08 נג'יב פהד אבראהים אבו צפיה
2475096 - 08 אחמד עבד אללה חסין צאלח
2475102 - 08 מאהר ג'מעה סאלם עיסא
2475107 - 08 אחמד סעיד נג'ם מאצ'י
2475117 - 08 שאהר פאיק ח'צ'ר ח'צ'יר
2475120 - 08 צלאח חסן צאלח אלעג'ורי
2475127 - 08 מחמד עבד אבראהים אבו צפיה
2475130 - 08 פאיז אחמד מחמוד אבו אלמעזה
2475131 - 08 חסין אחמד אבו הליל
2475135 - 08 מרכז אלג'והרה טרף מנצור אחמד אבו אלח'יר
2475138 - 08 אחמד עבדאללטיף פרחאת'
2475141 - 08 פת'חי אבראהים פרחאת'
2475147 - 08 ראאד מחמד חסן מטיר
2475150 - 08 סאמא יוסף עבד אלמג'יד אחמד
2475151 - 08 עבדאלכרים לאפי מסלם
2475153 - 08 חאמד מחמוד לבד
2475155 - 08 בסאם מחמד ע'נים
2475156 - 08 רשיד מחמוד אלצידאוי
2475161 - 08 ריאץ' פארס עלי עזאם
2475163 - 08 ג'מעה יוסף מחמד עסאף
2475164 - 08 מחמד פאאד אבועסכר
2475167 - 08 רזק מחמד חסין ד'יאב
*247517 - 08
*247518 - 08
*247519 - 08
*247520 - 08
*247521 - 08
*247522 - 08
*247523 - 08
*247524 - 08
*247525 - 08
*247526 - 08
*247527 - 08
*247528 - 08
*247529 - 08
*247530 - 08
*247531 - 08
*247532 - 08
*247533 - 08
*247534 - 08
*247535 - 08
*247536 - 08
*247537 - 08
*247539 - 08
*247542 - 08
*247543 - 08
*247544 - 08
*247545 - 08
*247546 - 08
*247547 - 08
*247548 - 08
*247549 - 08
*247550 - 08
*247551 - 08
*247552 - 08
*247553 - 08
*247554 - 08
*247555 - 08
*247556 - 08
*247557 - 08
*247558 - 08
*247559 - 08
*247560 - 08
*247561 - 08
*247562 - 08
*247563 - 08
*247564 - 08
*247565 - 08
*247566 - 08
*247567 - 08
*247569 - 08
*247570 - 08
*247571 - 08
*247572 - 08
*247573 - 08
*247574 - 08
*247576 - 08
*247577 - 08
*247578 - 08
*247579 - 08
*247580 - 08
*247581 - 08
*247582 - 08
*247583 - 08
*247584 - 08
*247585 - 08
*247586 - 08
*247587 - 08
*247588 - 08
*247589 - 08
*247590 - 08
*247591 - 08
*247592 - 08
*247594 - 08
*247595 - 08
*247596 - 08
*247597 - 08
*247598 - 08
*247599 - 08