מספר טלפון


2476045 - 08 אחמד עלי עזאם
2476085 - 08 מדרסה אלפאלוג'א אלדניא
2476087 - 08 מדרסה שאדיה אבוע'זאלה אלסאנויה
2476088 - 08 מדרסה ד'כור ג'באליא אלאבת'דאאיה ג' ללאג'אין
2476092 - 08 מרכז רעאיה אלאמומה ואלטפולה
2476099 - 08 מחמד בכר מחמוד אלבוג'י
2476112 - 08 אלשרכה אלאהליה ללמצאעד
2476138 - 08 אחמד ח'ליל נציר
2476150 - 08 אלעבד אחמד מחמד סלטאן
2476154 - 08 רמצ'אן מחמד יאסין סלטאן
2476181 - 08 מחכמה ג'באליא אלשרעיה
2476186 - 08 עמר יונס נג'אר
2476196 - 08 אחמד חסן סבית'אן סלים
2476200 - 08 אלדפאע אלמדני
2476201 - 08 מחמוד עבדאלוהאב מהנא
2476202 - 08 סלימאן אבראהים אבושריעה
2476205 - 08 עטיה מחמד חסאינה
2476208 - 08 עבדאלחמיד חמדאנ
2476210 - 08 מחמד ג'מעה נצאר
2476212 - 08 עסמאן עבדאלקאדר עסמאן
2476232 - 08 מחמד סאלם מחמוד אבורביע
2476237 - 08 מחמד פיצל עבד אלפת'אח מהנא
2476245 - 08 עדנאן עטיה ת'מראז
2476251 - 08 מחמוד ג'בר סלמאן אבוזר
2476252 - 08 פאטמה מחמד חסן אלאשקר
2476259 - 08 ח'אלד עבד אלרחמן אחמד אלמבחוח
2476263 - 08 אחמד חסן ת'איה
2476264 - 08 יוסף מחמוד שחאדה ע'באין
2476266 - 08 עאיש מחמד חמיד
2476267 - 08 מחמד רשאד מסמאר
2476269 - 08 אדריס מחמד אלצ'פדע
2476271 - 08 אחמד ח'ליל זקות'
2476272 - 08 עבדאלקאדר עבדרבה אלמבחוח
2476279 - 08 יוסף אסמאעיל אחמד מג'דלאוי
2476283 - 08 מחמד חסין ג'בריל עבד אלרחמן
2476284 - 08 זיד זכי אחמד זכי
2476287 - 08 ג'ודה מחמד עכאשה
2476297 - 08 חסאן חסני שראפי
2476310 - 08 פארס עבדאלרחמן מהנא
2476311 - 08 מחמוד עבדאללה מחמד מנצור
2476314 - 08 עאשור מחמד חמאדה
2476318 - 08 נעים מחמד ערפה אבו סיף
2476319 - 08 סעדה מחמד אבראהים אבו טבנג'ה
2476321 - 08 עבדאלרחים אבראהים עוץ' אלמבחוח
2476322 - 08 אבראהים אבראהים זידאן
2476323 - 08 ג'האד מחמד סלימאן אלצעידי
2476326 - 08 עבד אלפת'אח חסין מאצ'י
2476327 - 08 אסמאעיל אבראהים אבו עידה
2476330 - 08 עודה יוסף אלחו
2476331 - 08 מחמוד מחמד חסן אבו עלבה
2476332 - 08 עבד אלחא יוסף עפאנה
2476333 - 08 יחיי עוץ' עאבד
2476334 - 08 צלאח חסן ח'ליל אבו ט'אהר
*247634 - 08
*247635 - 08
*247636 - 08
*247638 - 08
*247640 - 08
*247641 - 08
*247642 - 08
*247643 - 08
*247644 - 08
*247645 - 08
*247646 - 08
*247647 - 08
*247648 - 08
*247649 - 08
*247650 - 08
*247651 - 08
*247653 - 08
*247654 - 08
*247655 - 08
*247656 - 08
*247657 - 08
*247658 - 08
*247659 - 08
*247660 - 08
*247661 - 08
*247662 - 08
*247663 - 08
*247664 - 08
*247665 - 08
*247666 - 08
*247667 - 08
*247668 - 08
*247669 - 08
*247670 - 08
*247671 - 08
*247672 - 08
*247673 - 08
*247674 - 08
*247675 - 08
*247676 - 08
*247677 - 08
*247678 - 08
*247680 - 08
*247681 - 08
*247682 - 08
*247683 - 08
*247685 - 08
*247686 - 08
*247688 - 08
*247690 - 08
*247691 - 08
*247692 - 08
*247693 - 08
*247694 - 08
*247695 - 08
*247696 - 08
*247697 - 08
*247699 - 08