מספר טלפון


2478011 - 08 פוזי עטא חמודה
2478021 - 08 מחמד מחמוד מחמד אלשבראוי
2478024 - 08 סעיד מחמד אלצאדק טנבורה
2478031 - 08 עאיש שעבאן עליאן
2478035 - 08 מדרסה בית' לאהיא אלאסאסיה
2478043 - 08 עבדאלחי עבד אלראזק אבועיטה
2478056 - 08 חאת'ם מחמד יוסף צביחה
2478078 - 08 ד עבדאלחי מצטפא מטר אלאשקר
2478079 - 08 אלביד מחמד ח'ליל עלי אבועג'ינה
2478083 - 08 שרכה אלחטאם ללת'ג'ארה ואלצנאעה
2478084 - 08 מחמד מחמוד אלצאדק טנבורה
2478085 - 08 אלמג'לס קרוא בית' לאהיא
2478096 - 08 מחמד עבדאלפת'אח מחמד רומיה
2478099 - 08 רג'ב אבראהים יוסף אלבס
2478110 - 08 מחמד אחמד טנבורה
2478112 - 08 ע'סאן מחמד סאלם מטר
2478113 - 08 מוסא רג'ב אלאשקר
2478118 - 08 חמדי אחמד יוסף אלמצרי
2478155 - 08 אלג'מעיה אלת'עאוניה לזראעה אלת'ות'
2478156 - 08 כאמל סלימאן עואד
2478158 - 08 עזאם סלאמה סלימאן אבו חלימה
2478162 - 08 פאיק יוסף אלסלטאן
2478163 - 08 מחמד אבראהים פלפל
2478177 - 08 סלימאן אבו חלימה
2478185 - 08 עבדרבה אחמד מחמד זאיד
2478187 - 08 שרכה ע'זה ללע'אז ואלת'ג'ארה אלעאמה
2478193 - 08 מחמד אסמאעיל אבו עון
2478196 - 08 עבדאלסלאם אלבראוי
2478198 - 08 ח'אלד עצאם מצטפא אבוורדה
2478200 - 08 וזארה אלדאח'ליה - זהדי סעיד
2478203 - 08 אחמד עבדאללה שאהין
2478207 - 08 צאלח מחמד חמודה
2478214 - 08 מחמד מצטפא מחמד אלרצ'יע
2478215 - 08 ח'אלד ג'מאל מחמד אלערביד
2478217 - 08 ח'צ'ר מוסא דחנון
2478222 - 08 מחמד צאלח סלטאן
2478225 - 08 מחמד חסין חמודה
2478238 - 08 סלימאן אבראהים ע'נים
2478244 - 08 מהדי עבדאלרחמן אלעטאר
2478247 - 08 חסן יוסף עבדאלהאדי אחמד
2478251 - 08 עלי מחמוד זאיד
2478252 - 08 זהיר אדריס אחמד ח'צ'יר
2478256 - 08 חאמד פאיד מחמד אלנחאל
2478258 - 08 מחמד סעיד מטר אלבראוי
2478261 - 08 צלאח אלדין ג'מיל יוסף אלסלטאן
2478267 - 08 מחמוד אבראהים חבוב
2478269 - 08 מחמד עבדאלמטלב רג'ב
2478270 - 08 עליאן מטר מחמד אלבראוי
2478274 - 08 ע'סאן מחמד מצטפא אלעג'רמי
2478275 - 08 עבדאללה חסן ח'צ'ר אלארנאאוט
2478280 - 08 חסאם עבדאלחי עטיה זמלט
2478285 - 08 פוזי עטא סלטאן
2478286 - 08 מחמד עלי עבדאללה סלטאן
*247829 - 08
*247830 - 08
*247831 - 08
*247832 - 08
*247833 - 08
*247834 - 08
*247835 - 08
*247836 - 08
*247837 - 08
*247838 - 08
*247839 - 08
*247840 - 08
*247841 - 08
*247842 - 08
*247843 - 08
*247844 - 08
*247845 - 08
*247846 - 08
*247847 - 08
*247848 - 08
*247849 - 08
*247850 - 08
*247851 - 08
*247852 - 08
*247853 - 08
*247854 - 08
*247855 - 08
*247856 - 08
*247857 - 08
*247862 - 08
*247863 - 08
*247865 - 08
*247866 - 08
*247867 - 08
*247868 - 08
*247869 - 08
*247870 - 08
*247871 - 08
*247872 - 08
*247873 - 08
*247874 - 08
*247875 - 08
*247876 - 08
*247877 - 08
*247878 - 08
*247879 - 08
*247880 - 08
*247881 - 08
*247883 - 08
*247884 - 08
*247885 - 08
*247886 - 08
*247887 - 08
*247888 - 08
*247889 - 08
*247890 - 08
*247891 - 08
*247892 - 08
*247893 - 08
*247894 - 08
*247895 - 08
*247896 - 08
*247897 - 08
*247899 - 08