מספר טלפון


6207222 - 08 וינגייט הודיה ה דימונה דימונה 'ב
6207309 - 08 חדר בקרה
6207333 - 08 'יח הנגב המרכזית
6207360 - 08 (פקס) חדר בקרה
6207366 - 08 'יח בנוי ואחזקה
6207513 - 08 פניות הציבור
6207515 - 08 לוגיסטיקה פניות הציבור
6207517 - 08 זכויות חברים
6207555 - 08 המרפאה לרפואה משלימה
6207556 - 08 המרפאה לרפואה משלימה
6207600 - 08 סניף באר שבע
6207601 - 08 (פקס) סניף באר שבע
6207620 - 08 איסתא ישיר מרכז הזמנות