מספר טלפון


6259222 - 08 קופח חולים כללית
6259222 - 08 סניף שגב שלום