מספר טלפון


6295106 - 08 עומר מרפאה
6295115 - 08 עומר מעבדה מחוזית
6295311 - 08 סניף באר שבע מרכזיה הנשיאים
6295471 - 08 שיקום
6295476 - 08 ממעסיקים ועוזרות בית גבייה
6295477 - 08 מלא שכירים גבייה
*629548 - 08
*629549 - 08
6295511 - 08 הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית
6295546 - 08 לפיתוח תיירות באר שבע המינהלה
6295546 - 08 לפיתוח תיירות באר שבע המינהלה
6295546 - 08 לתייר'המינהלה לפיתוח תיירות באר שבע מרכז מידע
6295547 - 08 לפיתוח תיירות באר שבע מינהלה
6295801 - 08 מנהל מרחב הדרום
6295802 - 08 מזכירה ופניות הציבור
6295806 - 08 מברקה מנהל הדואר
6295807 - 08 מחלקת תחבורה
6295808 - 08 מחלקת פניות הציבור
6295809 - 08 מדור מדור כספים
6295810 - 08 מדור כספים
6295815 - 08 מחלקת מיון
6295816 - 08 מחלקת שליחים
6295817 - 08 מחלקת שליחים
6295820 - 08 מחלקת תפעול וסוכנויות
6295824 - 08 סניף הדואר מרכז גילת
6295825 - 08 פקס) מברקה) מחלקת מיון
6295826 - 08 מחלקת כח אדם מנהל
6295829 - 08 סגן מנהל כח אדם
6295830 - 08 פקס) דואר) שליחים מוקד ימיליה
6295832 - 08 מחלקת שליחים מפקח
6295835 - 08 מנהל הדואר
6295843 - 08 (פקס) מחלקת פניות הציבור
6295845 - 08 אשנבים מזכירה ופניות הציבור
6295846 - 08 אשנבים מפקחת
6295847 - 08 מחלקת דוורים מפקח
6295850 - 08 מחלקת שיווק
6295888 - 08 הדאר שרותי