מספר טלפון


6297000 - 08 ענף מחקר ופיתוח אזור התעשיה הישן
6297086 - 08 סמנכל מופ ואיכות
6297222 - 08 ברום ים המלח
6297222 - 08 חברת ברום ים המלח בע"מ
6297222 - 08 תרכובות ברום בע"מ
6297300 - 08 אורגנים ביוצידים חומרים חקלאיים
6297333 - 08 לשכת היור
6297600 - 08 לשכת מנכל
6297606 - 08 פיתוח מוצרים
6297611 - 08 משלוחים לוגיסטיקה רכש חשבות כספים משאבי אנוש
6297616 - 08 חומרים מונעי התלקחות
6297627 - 08 לוגיסטיקה רכש חשבות כספים משאבי אנוש
6297632 - 08 ישברום בית ינק קרויצר מנחם
6297634 - 08 כספים משאבי אנוש
6297637 - 08 חשבות כספים משאבי אנוש
6297648 - 08 רכש חשבות כספים משאבי אנוש
6297676 - 08 מערכות מידע
6297777 - 08 חברת ברום ים המלח
6297803 - 08 חומרים אנאורגנים
6297810 - 08 משאבי אנוש
6297826 - 08 מינהל פיתוח מוצרים
6297828 - 08 רישוי בטיחות ואקולוגיה
6297832 - 08 (פקס) רישוי בטיחות ואקולוגיה
6297878 - 08 (פקס) ישברום בית ינק קרויצר מנחם