מספר טלפון


6302355 - 08 קצין העיר
6302474 - 08 קצין העיר