מספר טלפון


6306666 - 08 הים האדום
6306666 - 08 מלכת שבא הילטון
6306666 - 08 הילטון מלכת שבא אילת
6306666 - 08 מלכת שבא אילת מלון
6306677 - 08 (פקס) הילטון מלכת שבא אילת