מספר טלפון


6359325 - 08 עובדה צבאי טרמינל
6359377 - 08 עובדה (צבאי)
6359414 - 08 עובדה צבאי טרמינל