מספר טלפון


6383313 - 08 מלון מרידיאן
6383333 - 08 מרידיאן מלון
6383333 - 08 מרידיאן מלון
6383555 - 08 אטרקט סחר בע"מ